Składki ZUS 2015. Przedsiębiorco, sprawdź ile zapłacisz w tym roku

Składki ZUS 2015. Przedsiębiorco, sprawdź ile zapłacisz w tym roku Image courtesy of by adamr/FreeDigitalPhotos.net

Wysokość minimalnych składek ZUS i składki zdrowotnej z roku na rok jest coraz wyższa. Jest to spowodowane wzrostem wskaźników, na podstawie których są wyliczane. Sprawdź ile pieniędzy musisz oddać państwu w tym roku?

Podstawę wymiaru pełnych składek ZUS stanowi 60 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia naliczanego według prognoz. Jak wynika z ustawy budżetowej, przeciętny Polak zarabia 3 959 zł brutto, w związku z czym wynosi ona obecnie 2 375,40 zł.

Wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych

Rodzaj składki

Część podstawy wymiaru

Ubezpieczenie emerytalne

19,52 proc.

Ubezpieczenia rentowe

8 proc.

Ubezpieczenie chorobowe

2,45 proc.

Ubezpieczenie wypadkowe

od 0,67 do 3,86 proc.

Fundusz Pracy

2,45 proc.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,1 proc.

Ubezpieczenie zdrowotne

9 proc.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS

Ile na ubezpieczenia społeczne?

Na podstawie powyższych danych wyliczyć można, że za okres styczeń–grudzień 2015 r. składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż:

 • 463,68 zł na ubezpieczenie emerytalne,
 • 190,03 zł na ubezpieczenie rentowe,
 • 58,20 zł na ubezpieczenie chorobowe,
 • 45,85 zł (tj. 1,93 proc.) do 31 marca 2015 r. na ubezpieczenie wypadkowe (przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięć osób),
 • 42,76 zł (tj. 1,80 proc.) od 1 kwietnia 2015 r. wypadkowe (przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięć osób).

Ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2014 r., włącznie z wypłatami z zysku. W 2014 r. jest to kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3104,57 zł, w wyniku czego składka zdrowotna w 2015 r. nie może być niższa niż 279,41 zł.

Składka na Fundusz Pracy w 2014 r. nie może być natomiast mniejsza niż 58,20 zł.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, podstawą wymiaru składek jest 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy). W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. nie może ona przekraczać miesięcznie kwoty 9 897,50 zł.

Minimalna wysokość składek za styczeń – marzec oraz kwiecień – grudzień 2015 r. na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne*

Rodzaj składki

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenia społeczne ** styczeń - marzec

757,76 zł

699,56 zł

Ubezpieczenia społeczne ***

kwiecień - grudzień

754,67 zł

 696,47 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

279,41 zł

 279,41 zł

Fundusz Pracy

58,20 zł

 58,20 zł

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93 proc. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. obowiązującą do 31 marca 2015 r.

***kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80 proc. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Źródło: ZUS

Preferencyjne składki dla początkujących

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które dopiero rozpoczynają działalność. Tej grupie przysługuje możliwość płacenia składek ZUS na preferencyjnych warunkach, których podstawa wymiaru stanowi 30 proc. prognozowanej płacy minimalnej w danym roku. Obecnie nie może być to kwota niższa niż 525 zł, w związku z czym wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla osób zakładających działalność gospodarczą w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. musi wynosić minimum:

 • 102,48 zł na ubezpieczenie emerytalne,
 • 42,00 zł na ubezpieczenie rentowe,
 • 12,86 zł na ubezpieczenie chorobowe,
 • 10,13zł (tj. 1,93%) do 31 marca 2015 r. na ubezpieczenie wypadkowe (przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięć osób),
 • 9,45 zł (tj. 1,80%) od 1 kwietnia 2015 r. na ubezpieczenie wypadkowe (przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięć osób).

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a także Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

red.