Specjalizacja drogą do sukcesu na rynku ubezpieczeń

Specjalizacja drogą do sukcesu na rynku ubezpieczeń 4 Life Direct

Na polskim rynku ubezpieczeń główne role odgrywają przede wszystkim firmy posiadające w swojej ofercie różnorodne ubezpieczenia, od polis komunikacyjnych po produkty inwestycyjne. Część towarzystw z kolei decyduje się na specjalizację usług.

Polska Izba Ubezpieczeń zrzesza 80 podmiotów. Większość z nich stanowią towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące szeroki zakres ubezpieczeń majątkowych, osobowych, turystycznych, komunikacyjnych, medycznych lub na życie. Część z działających w Polsce instytucji finansowych świadczy usługi dedykowane wyłącznie określonej grupie odbiorców lub o określonym charakterze. W profesjonalnych produktach medycznych wyspecjalizowało się zaledwie kilka firm.

Polacy docenili prywatne usługi medyczne

Analizując wysokość rocznej składki przypisanej brutto, która na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie można założyć, że polska branża ubezpieczeniowa uległa stabilizacji. Jest to jedynie po części prawda. Wyniki branży po I kwartale 2016 r. zgromadzone przez PIU, w porównaniu r/r, pokazują spadek wyniku finansowego netto prawie w każdym obszarze. Szczególnie wysokie obniżenie wyniku nastąpiło w dziedzinie ubezpieczeń majątkowych – aż o 87,7 proc. Sektorem rynku, który odnotował jeden z najwyższych wzrostów są ubezpieczenia zdrowotne. Na tym polu rynek wciąż nie jest nasycony, co skłania niektórych do rozwijania oferty i tworzenia rozwiązań skupionych wyłącznie na tego typu produktach.

Współpraca ze specjalistą gwarancją lepszej jakości produktu

Polacy oprócz szybkiego dostępu do poszczególnych usług, nie tylko medycznych, cenią sobie przede wszystkim fachowość oraz doświadczenie specjalisty, z którego pomocy korzystają. Ma to również przełożenie na produkty ubezpieczeniowe. Dlatego najbardziej atrakcyjnymi dla nich są instytucje o wieloletniej praktyce lub o ściśle określonej specjalizacji. W przypadku produktów medycznych potencjalni klienci zwracają uwagę przede wszystkim na zakres świadczeń w postaci listy dostępnych specjalistów i badań oraz cen pakietów. Nie bez znaczenia pozostaje jednak również lista placówek, w których można uzyskać oferowaną pomoc.

Podobne artykuły:

Wzrost zainteresowania prywatną opieką medyczną jest dobrym sygnałem dla sprzedawców oferujących produkty przygotowane przez różne instytucje. Panujące na rynku trendy i wzrastająca zyskowność ubezpieczeń medycznych skłaniają ich do poszerzania portfela dostępnych za ich pośrednictwem usług.

Prawie 1,3 mln osób korzysta z ubezpieczeń grupowych

Jak pokazują dane PIU zainteresowanie Polaków prywatną opieką medyczną wciąż rośnie, co ma odzwierciedlenie w liczbie osób objętych ubezpieczeniami zdrowotnymi. Liczba ta na pewno będzie wzrastała. Potwierdzają to również dane gromadzone w ramach Diagnozy Społecznej. Według ostatniej jej edycji już ponad połowa naszych rodaków uzupełnia świadczenia państwowych instytucji wizytami w prywatnych placówkach.

Mimo wzrastającego zainteresowania klientów indywidualnych, głównym źródłem dostępu do prywatnej opieki zdrowotnej są grupowe ubezpieczenia zapewniane przez pracodawców. Po I kwartale br. objętych nimi jest już prawie 1,3 mln Polaków. Ich liczba w ciągu roku wzrosła o 28 proc. procent. Dynamiczny rozwój popytu na tego typu świadczenia pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość i motywuje ubezpieczycieli do dalszego rozwoju oferty.

Saltus Kinga Chodacka