Techniki negocjacji

Techniki negocjacji © pressmaster - Fotolia.com

Jeden z podstawowych sposobów dochodzenia do porozumienia w biznesie, ale i w życiu codziennym, w pracy, w domu, etc. to techniki negocjacyjne.

Ich znajomość i umiejętność posługiwania się nimi pozwala nabrać pewności siebie, a co ważniejsze nauczyć się walczenia o własne racje, bez wstydu, strachu i bez stresu!

O negocjacjach mówimy, gdy w dyskusji na dany temat ścierają się racje przynajmniej dwóch osób, firm, czy stron, które dążą do osiągnięcia porozumienia i wypracowania wspólnego, satysfakcjonującego celu i porozumienia.Negocjacje, to umiejętność przedstawiania swoich racji i przyjmowania racji innych.

W kwestii technik negocjacyjnych, wypracowano dużą ich ilość.
Techniki negocjacyjne podzielono m.in. na techniki zwiększania siły negocjowania, techniki pomniejszania własnej siły, techniki budowania zaufania, czy techniki wspierania kreatywności.

Podstawowy podział negocjacji obejmuje negocjacje twarde oraz negocjacje miękkie. Pierwsze to stawianie drugiej stronie warunków bardzo konkretnych, zdecydowanych i traktowanie partnera negocjacyjnego jako swego rodzaju konkurenta i przeciwnika. Miękkie negocjacje to uległość przynajmniej jednego z negocjatorów i poszukiwanie wspólnego rozwiązania interesującego obie strony zagadnienia.

Czym są techniki negocjacyjne? Posługując się definicjami, to "sposoby werbalizowania żądań, czynienia ustępstw, kamuflowania nadmiernej chęci szybkiego osiągnięcia porozumienia, stosowania oporu przed zabiegami oponenta do przechylenia korzyści negocjacyjnej na swoją stronę, stosowania presji psychologicznej mającej osłabić sprawność negocjacyjną drugiej strony i inne temu podobne zabiegi i chwyty" (M. Stalmaszczyk).

Do najczęściej stosowanych technik należą:

  • technika dobry - zły facet 
  • technika sytuacji hipotetycznej "co by było, gdyby..."
  • technika ograniczonych kompetencji
  • techniki wykorzystujące czas
  • techniki wskazania ewentualnych konsekwencji
  • techniki wskazania przeciwnego przykładu

Źródła: gawedama.republika.pl, bryk.pl, wiedzainfo.pl, mfiles.pl

red