Uchylone drzwi do nowego paradygmatu

Uchylone drzwi do nowego paradygmatu www.sxc.hu

28-29 listopada w warszawskim Pin Up Studio odbyła się konferencja pt. „Innowacje społeczne. Nowe otwarcie” poświęcona zagadnieniu innowacyjności społecznej, aspektom jej rozwijania oraz znaczeniu dla społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podczas prelekcji rozpoczynającej konferencję pt. „Od pomysłu do przemysłu. Od imitacji do innowacji” Kuba Wygnański, Prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, zwrócił uwagę na całą gamę różnorodnych czynników, które składają się na środowisko przyjazne innowacjom społecznym. Wśród nich szczególne znaczenie przypisał interakcji, do której dochodzi podczas współpracy podmiotów z różnych sektorów (biznes, administracja, obywatele). Według Kuby Wygnańskiego najciekawsze i najefektywniejsze innowacje powstają niejako na „szwach” społeczeństwa, jego różnych grup i sektorów.

Dialog z interesariuszami firmy w regionach

Katarzyna Mróz, Koordynator ds. komunikacji PGNiG, w swoim wystąpieniu nt. roli współpracy ze społecznościami lokalnymi, zwróciła uwagę na istotność i potrzebę podejmowania dialogu z interesariuszami firmy w regionach, w których ona działa. Opisując przykład interakcji PGNiG ze społecznościami sąsiadującymi z odwiertami związanymi z poszukiwaniami gazu łupkowego, prelegentka wymieniła czynniki niezbędne do zaistnienia dialogu przyczyniającego się do powstania zaufania między jego stronami.

Podobne artykuły:

Poza wykorzystaniem konwencjonalnych kanałów komunikacyjnych (strona internetowa, newsletter etc.), PGNiG zdecydowało się m.in. na dialog z wybieranymi w wyborach powszechnych w gminach specjalnymi radami konsultacyjnymi, w których skład wchodzili przedstawiciele społeczności, organizacji, mediów i władz lokalnych. Zdaniem Katarzyny Mróz dialog w takich sytuacjach oraz budowanie relacji z ludźmi jest procesem długotrwałym, wymagającym wiele pokory oraz w szczególności - empatii. To właśnie ten ostatni czynnik prelegentka uznaje za jeden z kluczowych w kreacji innowacji społecznych.

Zmiana myślenia ludzi biznesu

W odpowiedzi na pytanie postawione w tytule panelu dyskusyjnego „Innowacje społeczne – nowy wymiar odpowiedzialności społecznej?” Anna Grosiak, Head of Business Development and Sustainability Officer Siemens, wskazała na szereg wyzwań, które wymuszają na biznesie zmianę myślenia ludzi biznesu nt. innowacji i nakazują ją zauważać w sferze ekonomicznej i społecznej. - Firmy nie chcą być już kojarzone ze sponsoringiem i działalnością filantropijną, natomiast jest w nich ogromny zasób wiedzy i kompetencji, stąd z nadzieją wyglądamy tego nowego otwarcia w sferze innowacyjności - powiedziała.

Z kolei Joanna Erbel, socjolożka, miejska aktywistka, w ramach debaty opowiedziała się za wspieraniem przez miasto i biznes powstających w przestrzeni miejskiej przestrzeni autonomicznych (np. squatów), które jej zdaniem są miejscem powstawania nie tylko kultury, kontrkultury, innowacji społecznych, ale także innowacji technologicznych (typu DIY).

Podobne artykuły:

Goodbrand & Company