Umowa przedwstępna czy tylko negocjacje? Od czego to zleży?

Umowa przedwstępna czy tylko negocjacje? Od czego to zleży? www.sxc.hu

Przy zmianie miejsca pracy pracownik często znajduje się w sytuacji posiadania umowy o pracę i jednoczesnych negocjacji z nowym pracodawcą. Warto wiedzieć, kiedy dochodzi do zawarcia umowy przedwstępnej, a kiedy tylko miały miejsce negocjacje.

Pracownik jest zatrudniony w firmie A, która jest firmą podwykonawcą firmy B. Znalazł ogłoszenie na interesujące go stanowisko w firmie B. Postanowił aplikować i udało mu się pozytywnie przejść proces rekrutacji (ma e-maile potwierdzające chęć zatrudnienia). Gdy firma A dowiedziała się, że zatrudniony zamierza odejść z pracy do firmy B, nie mogła się z tym zgodzić, i namówiła firmę B, aby kandydatura została zablokowana. Dział kadr z firmy B zadzwonił do pracownika i poinformował, że firma A zablokowała proces zatrudnienia. Co może zrobić pracownik w takiej sytuacji?

Stosunek pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika, które może być wyrażone przez każde zachowanie się osoby dokonującej czynności prawnej, dostatecznie ujawniające jej

Pojawia się zatem pytanie, czy w opisanej sytuacji doszło do zawarcia umowy przedwstępnej, umowy o pracę, czy też miały miejsce wyłącznie negocjacje zmierzające ostatecznie do zawarcia umowy o pracę?

Zgodnie z art. 72 par. 1 kodeksu cywilnego (k.c), jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia umowy, zostaje ona zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów