• Urlop macierzyński 2015: mamo, poznaj swoje prawa

  Kobieta w ciąży

  Urlop macierzyński zwykle zaczyna się wraz z narodzeniem dziecka i trwa nieprzerwalnie przez wyznaczony okres czasu. Jest pewna dowolność dotycząca początku urlopu – można go rozpocząć nawet na sześć tygodni przed wyznaczonym terminem narodzin dziecka. Okres urlopu po porodzie jest wtedy odpowiednio o ten czas pomniejszony.

  Podstawowy urlop macierzyński można podzielić dodatkowo pomiędzy oboje rodziców. Matka zobowiązana jest w prawdzie do pozostania przy dziecku przynajmniej przez 14 tygodni. Kolejne sześć tygodni może być jednak przydzielone ojcu.

  Dodatkowy urlop macierzyński

  W przypadku nowo narodzonego dziecka po wykorzystaniu 20 tygodni zwolnienia można zdecydować się na sześć tygodni dodatkowego urlopu (w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka – osiem tygodni).

  Wniosek o urlop macierzyński

  Podstawowy urlop macierzyński przyznawany jest po urodzeniu dziecka automatycznie. Żadne dodatkowe formalności z tym związane nie są wymagane. Inaczej jest w przypadku urlopu dodatkowego, o którego wnioskować już należy u pracodawcy. Aby go uzyskać, powinno się złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek o urlop macierzyński.

  Dokumenty należy złożyć maksymalnie na 14 dni przed rozpoczęciem dodatkowego okresu urlopowego.

  Trzeba pamiętać o tym, że w jednej chwili z urlopu macierzyńskiego korzystać może wyłącznie jedno z rodziców, nigdy oboje na raz. Przy zachowaniu powyższych restrykcji mogą go jednak stosować wymiennie.

Nowoczesna Firma S.A. Piotr Czauderna