Urlop ojcowski

Urlop ojcowski www.sxc.hu

Jeśli jesteś młodym tatą lub niedługo nim zostaniesz, dowiedz się jakie przysługują Ci prawa urlopowe, w związku z przyjściem na świat Twojego dziecka.

Po pierwsze, każdemu świeżo upieczonemu ojcu przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego. W niektórych zaś przypadkach, jako ojciec będziesz miał również prawo do urlopu tacierzyńskiego.

Wyjaśnić jednak należy w tym względzie kilka kwestii.

Oba rodzaje urlopu przysługują ojcu - pracownikowi. Nieważne w jakim biznesie, czy branży pracujesz. Twój pracodawca ma obowiązek udzielenia Ci urlopu na złożony przez Ciebie wniosek, do czego obligują go odpowiednie przepisy prawne.

Oto, w jaki sposób wygląda urlop ojcowski 2015 oraz urlop tacierzyński 2015.

Przede wszystkim, urlopy te nie dotyczą ojców zatrudnionych na umowach o dzieło ani umowach - zleceniach.
Aby otrzymać wymienione urlopy, ojciec złożyć musi odpowiedni rodzaj wniosku: wniosek o urlop ojcowski lub wniosek o urlop tacierzyński. Przyznanie go przez pracodawcę umożliwia osobiste sprawowanie opieki nad swoim dzieckiem.

Urlop ojcowski jest urlopem przysługującym każdemu ojcu, niezależnie od urlopu macierzyńskiego. W roku 2015 jego wymiar to 2 tygodnie.
Aby otrzymać urlop tacierzyński, matka dziecka musi zrezygnować z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka właśnie. Ilość tygodni, w czasie których ojciec dziecka przebywał będzie na tacierzyńskim, zależy zatem od długości niewykorzystanych przez matkę dziecka tygodni.

Zarówno urlop ojcowski, jak i tacierzyński służą całej rodzinie. Dzięki możliwości spędzania ojca z nowo narodzonym dzieckiem i jego matką, od chwili przyjścia na świat dziecka ojciec ma możliwość w pełni uczestniczyć w opiece nad dzieckiem, a przy okazji jest olbrzymią pomocą dla zmęczonej trudami porodu kobiety.

Na koniec jeszcze kilka istotnych kwestii. Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje zarówno ojcu biologicznemu, jak i adopcyjnemu. Ojciec dziecka nie musi być też w związku małżeńskim z matką dziecka. Z urlopu ojcowskiego panowie skorzystać mogą wyłącznie do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia (ojciec biologiczny) lub do 12 miesięcy od uprawomocnienia wyroku adopcyjnego (ojciec adopcyjny) i ukończenia przez dziecko 7 roku życia.

Źródła: kadry.infor.pl, ojcowski.waw.pl, kadry.infor.pl

red