Urlop wychowawczy bez tajemnic

Urlop wychowawczy bez tajemnic pixbay - materiały PR

Masz dziecko i zastanawiasz się nad urlopem wychowawczym? Jeśli tak, to sprawdź komu przysługuje on w 2015 roku, na jakich zasadach, a także jakie warunki trzeba spełnić, aby go uzyskać.

Zacznijmy od początku, czyli sprecyzowania, czym jest urlop wychowawczy? Jest to bezpłatny 36-miesięczny urlop przyznawany w celu opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze pięciu lat. Oczywiście, są również odstępstwa od tej reguły, tzw. szczególne przypadki, kiedy urlop wychowawczy możemy sprawować nad dzieckiem do 18 roku życia, np. gdy dziecko jest niepełnosprawne. Jednak i tu okres urlopu wychowawczego będzie wynosił 36 miesięcy.

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego w 2015 roku?

O urlop wychowawczy możesz wystąpić, gdy pracujesz co najmniej od sześciu miesięcy. Co warte podkreślenia, do tego czasu możesz włączyć również poprzednie okresy pracy. Urlop wychowawczy może trwać do 36 miesięcy. Jak podkreśliłam wcześniej, nie może on trwać dłużej niż do czasu ukończenia przez dziecko pięciu lat.

Warto wiedzieć, że osobny urlop wychowawczy przysługuje ci na każde dziecko, więc nie ważne, na ile wcześniej brałeś ten urlop.

Główne elementy urlopu wychowawczego

O jakich głównych cechach urlopu wychowawczego powinieneś wiedzieć? Oto kilka podstawowych aspektów, na które warto zwrócić uwagę.

Urlop wychowawczy w 2015 r. należy się zarówno matce, jak i ojcu dziecka oraz jego opiekunom prawnym. Dodatkowo, możemy go podzielić na części, nie musimy zachowywać ciągłości, jednak nie możemy przekroczyć więcej niż pięciu takich części. Co ciekawe, czas urlopu wychowawczego jest wliczany do okresu zatrudnienia. Jeżeli zdecydujemy się już na niego, zostajemy objęci specjalną ochroną na mocy Kodeksu pracy.

Ważnym aspektem urlopu wychowawczego jest również to, że jest on bezpłatny – nie dostajemy ani wypłaty ani zasiłku. Dlatego w jego czasie możemy podjąć pracę zarobkową, np. na część etatu u dotychczasowego lub innego pracodawcy. Możemy również zacząć naukę. Oczywiście wszystko to pod warunkiem, że nie spowoduje to braku możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Wniosek o urlop wychowawczy

Aby móc uzyskać urlop wychowawczy, oprócz spełnienia kryterium o zatrudnieniu, musimy złożyć  pisemny wniosek o urlop wychowawczy. Co zrobić, aby nasza prośba o urlop została zatwierdzona? Przedsiębiorca raczej nie może nam odmówić udzielenia urlopu wychowawczego. Musimy tylko spełnić kilka formalnych wymogów. Przede wszystkim konieczne jest złożenie pisemnego wniosku o urlop wychowawczy. Dodatkowo, musi on zostać przedłożony pracodawcy minimum na dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu.

Co powinien zawierać wniosek?

Wymagane we wniosku o urlop wychowawczy informacje to: czas trwania urlop – data rozpoczęcia i zakończenia; dane dziecka – data urodzin, imię i nazwisko; data złożenia wniosku; w sytuacji, gdy korzystałeś już z urlopu wychowawczego, musisz podać czas wykorzystany dotychczas na konkretne dziecko. Wniosek o urlop wychowawczy powinien zwieńczyć własnoręczny podpis wnioskującego.

Tu możesz pobrać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Czy można zrezygnować z urlopu wychowawczego?

Pamiętajmy, że urlop wychowawczy nie jest obowiązkowy. Jeśli dostaliśmy zgodę na podjęcie urlopu wychowawczego, ale z różnych względów chcemy z niego zrezygnować, musimy porozmawiać o tym z pracodawcą. Tak naprawdę możemy to zrobić w każdej chwili, oczywiście jeśli się zgodzi na to nasz pracodawca. Standardowo powinniśmy to zrobić przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy.

Podobne artykuły:

Zmiany w przepisach

Ostatnia nowelizacja przepisów dotycząca urlopów wychowawczych miała miejsce w 2013 r. Wprowadziła ona kilka nowości. Obecnie urlop wychowawczy nie wpływa na zmniejszenie liczby dni urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo urlop możemy dzielić i wykorzystywać w pięciu częściach, a nie w czterech jak przed zmianami. Ponad to został wydłużony o miesiąc okres przebywania na urlopie wychowawczym jednocześnie dwójki opiekunów – obecnie są to cztery miesiące.

Warto też wiedzieć, że zmiana w przepisach wprowadziła nowe rozwiązanie – wydzielenie z wymiaru urlopu wychowawczego, wynoszącego 36 miesięcy, po jednym miesiącu takiego urlopu dla każdego z rodziców. Oznacza to, że rodzicom przysługuje 36-miesięczny urlop wychowawczy tylko wtedy, gdy drugi rodzic spędzi na wychowawczym przynajmniej miesiąc. W przypadku braku takiego podziału urlopu, będzie on pomniejszony do 35 miesięcy. Oczywiście od tej sytuacji mamy wyjątki – np. gdy dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców, ponieważ drugi nie żyje, lub gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo została mu odebrana.

Nowoczesna Firma S.A. Agata Wiewióra