W. Kosiniak-Kamysz: „ozusowanie” umów-zleceń wzmocni pozycję pracownika

W. Kosiniak-Kamysz: „ozusowanie” umów-zleceń wzmocni pozycję pracownika Władysław Kosiniak-Kamysz

Głównym celem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych. Na wczorajszym posiedzeniu, podczas rozpatrywania projektu, Senat nie wniósł żadnych poprawek. Głosowanie odbędzie się dzisiaj.

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy podkreślił, że dzięki wprowadzeniu obowiązku opłacania składek ZUS, nawet od wysokości płacy minimalnej, przyczyni się do wzmocnienia pozycji pracownika. Planowane zmiany mają umożliwić osobom zatrudnionym na umowy-zlecenia prawo do uzyskiwania zasiłku dla bezrobotnych, w razie utraty pracy. Wśród innych zalet wymieniane są również wyższe emerytury, renty oraz świadczenia na urlopie macierzyńskim.

Jeśli nowelizacja zostanie zaakceptowana, oskładkowane zostaną także dochody członków rad nadzorczych. Według aktualnych założeń może się tak stać już od 1 stycznia 2015 r. Projekt przewiduje też zakaz zawierania podwójnych umów, w celu uniknięcia opłacania składek do ZUS. Minister pracy tłumaczył, że chodzi o wyeliminowanie patologii mającej miejsce na rynku.

Wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mogą wzrosnąć za sprawą nowelizacji o 650 mln zł.

Redakcja