W których miastach można było zarobić najwięcej w 2015 roku?

W których miastach można było zarobić najwięcej w 2015 roku? Tijana - Fotolia

Mediana wynagrodzeń Polaków znacząco różniła się w zależności od wielkości miejscowości, w której pracowali. Najmniejsze wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w małych miastach, a największe zatrudnieni w Warszawie.

Stolica została wyszczególniona w zestawieniu, z uwagi na pozyskane dane, znacznie odbiegające od reszty regionów.

wynagrodzenia w miastach wynagrodzenia.pl

Wiek a zarobki

Mediana zarobków różniła się znacząco dla różnych grup wiekowych. Warto zauważyć, że w miejscowościach małych oraz w Warszawie najlepiej zarabiającymi były osoby z przedziału wiekowego 36-40, podczas gdy w miastach średnich i dużych największe wynagrodzenie otrzymywały osoby powyżej 65 roku życia. Niezależnie od typu miasta, najmniej zarabiały osoby pomiędzy 18 a 25 rokiem życia. W tabeli 1. na czerwono zaznaczone zostały najwyższe wartości median zarobków.

wynagrodzenia w miastach wynagrodzenia.pl

Jacy specjaliści są w cenie?

W Warszawie najlepiej zarabiały osoby po takich specjalnościach jak informatyka (mediana 8 500 zł), elektronika i automatyka (mediana 7 500 zł) oraz związane z ekonomią, finansami i zarządzaniem (mediana 6 500 zł). Z kolei najmniej zarabiały osoby o specjalności studiów polonistycznych (mediana 4 500 zł), usług dla ludności (mediana 4 150 zł) oraz pedagogicznych (mediana 4 000 zł). W tabeli 2. Na czerwono zaznaczone są 3 najwyższe wartości w danej kategorii miejscowości, a na zielono 3 najmniejsze.

zarobki a miasta wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia na wyższych szczeblach zarządzania

Dyrektor bądź członek zarządu w Warszawie zarabiał przeciętnie 2,1 razy więcej niż osoba odpowiadająca mu stanowiskiem w małej miejscowości. Warszawscy dyrektorzy zarabiali również 81 proc. więcej niż ci pracujący w średnich miastach i o ok. 42 proc. więcej niż dyrektorzy z miast dużych.

W przypadku osób na stanowiskach kierowniczych, pracujący w Warszawie przeciętnie zarabiali więcej od kierowników w małych i średnich miastach o kolejno 80 proc. i 73 proc. Pracownicy na tym szczeblu zarządzania w dużych miastach otrzymywali przeciętnie ok. 71 proc. tego, co można było zarobić w Warszawie.

zarobki a miasta wynagrodzenia.pl

Informacje o badaniu

W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3 proc. więcej niż w 2014 r.). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68 proc. mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 69,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 45,2 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1 proc. pracuje w firmach prywatnych.

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 r. niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 r. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 r. wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń

Łukasz Jaszcz, wynagrodzenia.pl