Wellness ducha i emocji jako element holistycznego podejścia do potencjału ludzkiego

Wellness ducha i emocji jako element holistycznego podejścia do potencjału ludzkiego Image courtesy of by Master isolated images/FreeDigitalPhotos.net

Często rozwijając politykę personalną firmy koncentrujemy uwagę na kompetencjach pracowników, systemach oceniania i motywowania. Jest to jedna z bardzo ważnych ścieżek rozwoju potencjału ludzkiego.

Jednak czasami mimo wielu szkoleń i działań ukierunkowanych na poszerzenie wiedzy pracownika, jego postawa i efektywność podlega przemianie na krótki okres, po czym wraca do poprzedniej normy. Każdy kierownik potrzebuje pracowników zmotywowanych wewnętrznie. Każdy kierownik pragnie mieć motywatory i przekonania wewnętrzne prowadzące go do skutecznego zarządzania personelem. Jak to zrobić? O motywacji wewnętrznej i poziomie energii ukierunkowanej na określone działania decydują dwa obszary wellness – duchowy i emocjonalny.

Wszystko jest energią. Dostrój się do częstotliwości tego czego pragniesz, a w nieunikniony sposób stanie się to twoją rzeczywistością. To nie filozofia, to fizyka. A. Einstein

W poprzednim artykule opisałam trendy ostatnich lat w zakresie rozwoju potencjału ludzkiego oraz ich wpływ na efektywność w zarządzaniu. Wskazałam na potrzebę holistycznego spojrzenia na człowieka jako pracownika. Takie spojrzenie poza jego kompetencjami i systemami motywacyjnymi wymaga dołożenia dodatkowych dwóch aspektów podwyższających efektywność firmy. Należą do nich: inspirowanie i wellness. Tak jak inspirowanie pracowników jest często związane z charyzmą lidera, tak wellness w firmie to program szeregu działań, który bierze pod uwagę naturalne obszary rozwoju człowieka i dąży do równowagi miedzy nimi.

Podobne artykuły:

Dla przypomnienia:

Wellness to styl życia, który ma zapewnić pełne, dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne, społeczne oraz doprowadzić do harmonii pomiędzy ciałem, duchem i umysłem. Wellness to rozwój w celu uzyskania harmonii psychiki ,ciała i duszy.

Wellness w organizacji to program i proces zapewniający takie samopoczucie pracownika na poziomie fizycznym, psychicznym i społecznych, które zapewni firmie maksymalną wydajność, a pracownikowi satysfakcję.

Wellness to o wiele więcej niż zdrowie fizyczne, to wiele nakładających się na siebie obszarów, w których niezwykle istotna jest jakość życia. Istnieje pięć podstawowych obszarów wellness:

  • Obszar fizyczny wellness, to równowaga energii (eksploatacji i regeneracji) i dobre samopoczucie fizyczne wynikające ze skutecznego działania oraz efektywnego wypoczynku. Na wellness fizyczny składa się dobra kondycja fizyczna wynikająca z racjonalnej diety, aktywności ruchowej i profilaktyki zdrowia oraz umiejętność odpoczynku i regeneracji.
  • Obszar intelektualny wellness wskazuje na ciągły rozwój (jednak dostosowany do indywidualnego tempa), poszukiwanie informacji, zainteresowanie otoczeniem, światem, dzięki czemu poprawia się jakość życia. Na wellness intelektualny składa się: pasja, inspiracja i wiedza.
  • Obszar emocjonalny wellness, to równowaga emocjonalna i zdolność radzenia sobie w pozytywny sposób z problemami życia codziennego. Optymistyczny realizm, konstruktywne podejście do przeszkód, kreatywność, słowem wszystko to, dzięki czemu określamy kogoś jako osobę szczęśliwą. Na wellness emocjonalny składa się: nasza tożsamość, poczucie własnej wartości i samoakceptacja oraz przekonania o świecie, innych i nas samych.
  • Obszar społeczny wellness to jakość naszych kontaktów z otoczeniem. Człowiek jako istota społeczna efektywnie funkcjonuje i się realizuje poprzez budowanie jakościowych (nie ilościowych) relacji. Na wellness społeczny składają się: relacje zawodowe, relacje rodzinne oraz relacje prywatne.
  • Obszar duchowy wellness to umiejętność budowania spójnego systemu wartości, stawiania sobie celów życiowych, wizji i misji w życiu. To także świadomość: co dla mnie jest ważne, priorytetowe, co chcę zbudować i pozostawić po sobie światu.

Często rozwijając politykę personalną firmy koncentrujemy uwagę na kompetencjach pracowników, systemach oceniania i motywowania. Jest to jedna z bardzo ważnych ścieżek rozwoju potencjału ludzkiego. Jednak czasami mimo wielu szkoleń i działań ukierunkowanych na wiedzę pracownika, jego postawa i efektywność podlega przemianie na krótki okres, po czym wraca do poprzedniej normy, a czasami nawet niżej, słysząc w odpowiedzi „to wszystko bez sensu”. Dlaczego tak się dzieje i jakie znaleźć w tej sytuacji rozwiązania? Siła rozwoju człowieka poprzez kształtowanie zachowań, procedur w zachowaniach oraz budowanie środowiska pracowniczego tkwi w motywacji zewnętrznej. Pracownik zmienia zachowanie w wyniku korzystnej dla niego nagrody, bądź w celu uniknięcia kary. Z czasem nagrody stają się normą, a kary przybierają zasadę „mechanizmu księgowego” i ulegają zresetowaniu. Każdy kierownik marzy o pracownikach zmotywowanych wewnętrznie. Każdy kierownik pragnie mieć motywatory i przekonania wewnętrzne prowadzące go do skutecznego zarządzania personelem. Jak to zrobić? Odpowiedzią są dwa powyższe obszary wellness: duchowy i emocjonalny.

Beata Woźniak Hotel Zdrojowy Pro-Vita***

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki