Więcej kobiet w spółkach państwowych, więcej kobiet-inwestorów na giełdzie

Więcej kobiet w spółkach państwowych, więcej kobiet-inwestorów na giełdzie www.fotolia.pl

Taki cel postawiło sobie Ministerstwo Skarbu Państwa. Dziś inwestorami indywidualnymi na giełdzie jest zaledwie 17 procent kobiet.

Niestety, liczba zainteresowanych inwestowaniem na giełdzie pań rośnie zbyt wolno i w tym tempie dopiero za 20 lat powinna zrównać się z liczbą inwestujących mężczyzn. Resort Skarbu Państwa chce, by stało się to szybciej, dlatego organizuje warsztaty z zakresu inwestowania. Panie już teraz stanowią 30 proc. reprezentantów Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek giełdowych.

Zachęcić do aktywności

– Kobiety działają na giełdzie, są prezeskami zarządu, przewodniczącymi rad nadzorczych, inwestorkami, ale jest ich mało. Zależy nam na tym, żeby zarówno zachęcać je do aktywności, jak i budować ich kompetencje. Każde podejmowane przez nas działanie, które dotyczy kobiet w organach spółek lub jako inwestorek, ma budować ich umiejętności, wiedzę i kompetencje do tego, żeby być równoprawnymi graczami na rynku giełdowym – mówi agencji informacyjnej Newseria Małgorzata Dec-Kruczkowska, dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Wśród inwestorów giełdowych 17,4 proc. stanowią kobiety. Jeszcze pięć lat temu odsetek ten wynosił 11 proc., więc liczba chętnych do kupowania akcji i obligacji rośnie. Gdyby to tempo się utrzymało, to dopiero za 20 lat powinna zrównać się liczba inwestorów obu płci.

– Liczymy na to, że dzięki takim projektom jak „Giełda jest kobietą” uda nam się przyspieszyć ten proces. Chcemy zachęcić kobiety do tego, żeby stawiały pierwsze kroki na giełdzie właśnie poprzez samodzielne inwestowanie – mówi Dec-Kruczkowska.

„Giełda jest kobietą” to cykl spotkań z ekspertkami rynku kapitałowego i biznesu, podczas których prowadzone są dyskusje o podstawowych zasadach inwestowania, obrocie instrumentami finansowymi i specyfice rynku kapitałowego, a także o gospodarce i psychologii, która również wpływa na giełdę. Już 15 czerwca takie warsztaty odbędą się w Lublinie. W dotychczasowych edycjach w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku wzięło w nich udział ponad 400 kobiet, głównie pracujących na etat, kierujących zespołami, ekspertek, właścicielek firm i studentek. Trzy czwarte z nich jeszcze nie inwestowało na giełdzie, ale zamierza zacząć.

– Te warsztaty są częścią większego programu Akcjonariat Obywatelski, który już od ponad pięciu lat jest prowadzony przez Ministerstwo Skarbu Państwa i adresowany do wszystkich osób, które albo wchodzą, albo już działają na rynku kapitałowym – mówi Małgorzata Dec-Kruczkowska.

Rady nadzorcze

Ministerstwo Skarbu Państwa podejmuje również działania zmierzające do zwiększenie reprezentacji kobiet w radach nadzorczych i zarządach spółek.

– W 2013 roku wprowadziliśmy dobre praktyki dotyczące zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn jako naszych reprezentantów w radach nadzorczych. Założyliśmy, że ten poziom powinien być utrzymany w wysokości minimum 30 proc. Założyliśmy, że w przypadku spółek giełdowych damy sobie czas do końca 2015 roku. Właśnie dochodzimy do tego poziomu – mówi Dec-Kruczkowska.

Wśród reprezentantów Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek nadzorowanych przez resort kobiety stanowią blisko połowę reprezentantów MSP. W spółkach giełdowych udział kobiet zbliża się do wyznaczonych 30 proc.

– Przed nami z pewnością kolejny krok i kolejne wyzwanie. Zastanawiamy się nad tym, o ile ten wskaźnik podnieść, niedługo to ogłosimy – mówi dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa.

newseria.pl