Zarobki programistów w języku Java

Zarobki programistów w języku Java Milen Yakimov / stock.xchng

Specjaliści programowania w języku Java są jedną z najlepiej opłacanych grup wśród programistów. Według raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”, wydanego przez Sedlak & Sedlak, mediana ich zarobków wyniosła 6 500 PLN brutto.

Była wyższa od mediany dla ogółu programistów o 850 PLN. Płace połowy programistów Java mieściły się w zakresie od 4 500 PLN do 9 000 PLN. Na zdecydowanie wyższe zarobki można było liczyć w firmach z udziałem kapitału zagranicznego. Mediana wynagrodzeń wyniosła tam bowiem 7 750 PLN, a w firmach polskich była o 2 150 PLN niższa. 

Miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto programistów Java
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (w PLN)

Pogramiści JAVA Sedlak & Sedlak
 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014

Specjaliści w zakresie Java na największe zarobki mogą liczyć w Warszawie. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 000 PLN, zaś połowa z nich zarobiła między 4 725 PLN a 10 050 PLN. Na podobne wynagrodzenie mogli liczyć jeszcze w województwach: dolnośląskim i małopolskim. 

Wynagrodzenia całkowite brutto programistów Java
w wybranych województwach (w PLN)

Pogramiści JAVA Sedlak & Sedlak

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014 

Zarobki programistów Java bardzo wyraźnie wzrastają wraz ze stażem pracy. Połowa początkujących pracowników może liczyć na wynagrodzenia w przedziale 3 000 PLN – 5 200 PLN. Natomiast programista z dziewięcioletnim stażem może już liczyć na pensję ponad dwa razy wyższą. Wśród najczęściej przyznawanych programistom benefitów znalazły się: prywatna opieka medyczna, zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz komputer przenośny.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Marcin Niedużak

Sedlak & Sedlak