Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami http://www.freedigitalphotos.net/

Jak nowy trójkąt zarządzania projektami ma się do orientacji biznesowej firmy?

Sporo zamieszania wywoła wypowiedź Marka Langleya (Prezydenta i CEO Project Management Institute) dotycząca nowego trójkąta zarządzania projektami i obejmującego orientację biznesową (business acumen), przywództwo (leadership) oraz techniczne zarządzanie projektami (technical project management).

Z tego nowego trójkąta to, co większość kierowników projektów uważa za esencję naszej profesji, to techniczne zarządzanie projektami polegające na opanowaniu i stosowaniu standardu (lub metodyki) zarządzania projektami. „Stary” trójkąt to znane nam potrójne ograniczenie – zakres, czas, koszty – według Marka Langleya ten koncept (nawet uzupełniony o jakość) już nie wystarcza. Ciekawe jest to, do czego mianowicie nie wystarcza – otóż do osiągnięcia sukcesu biznesowego. I tu zaczyna się koncepcja zarządzania projektami sterowanego biznesem (business-driven project management).

Nowy trend w Zarządzaniu Projektami

Nowy Trójkąt Zarządzania Projektami wywołał jedną z najciekawszych dyskusji w grupie dyskusyjnej PMO na portalu LinkedIn (wątek „The New PM Triangle”). Jeden z dyskutantów nazwał kierowników projektów sługami (servants) biznesu. Jeśli nie spełnimy wymagań biznesu, to zostaniemy odstawieni na zieloną trawkę, gdzie do upojenia będziemy mogli sobie dyskutować o procesach, potrójnym ograniczeniu, statusach projektu itp. Inne głosy mówiły o wadliwej – z punktu widzenia biznesu – filozofii egzaminu PMP premiującego wiedzę – opanowanie PMBoK – zamiast kompetencji zorientowanych na biznes.

Ja obserwuję jeszcze jeden pogarszający sprawę efekt – wielu kierowników projektów po zdaniu egzaminu i uzyskaniu certyfikatu PMP (także PRINCE2 czy IPMA) wiesza certyfikat na ścianie mówiąc „u nas tego się zastosować nie da” lub – co gorsza – „to była teoria, a teraz pokaże jak się naprawdę zarządza projektami”. Wszystko to razem powoduje, że w oczach biznesu mamy coraz gorszą opinię. I nie o to chodzi czy i kto ma rację. Rzeczywistość jest taka, że projekty generuje biznes – sprzedawcy, marketing, menedżerowie produktów itd. I trzeba przyjąć do wiadomości, że kierownicy projektów potrzebują ludzi z biznesu, żeby powstawały nowe projekty. Czy biznes bez kierowników projektów może się obejść? Wolałbym nie sprawdzać tego w praktyce. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że moglibyśmy lepiej i skuteczniej komunikować się z ludźmi biznesu. Wiem, że taka zmiana wymaga zmiany myślenia po stronie większości kierowników projektów w kierunku określanym właśnie jako orientacja biznesowa.

Moje własne wnioski – „stary trójkąt” dotyczy projektów i określa ograniczenia dla projektu. „Nowy trójkąt” dotyczy Menedżerów Projektów i jest szansą i wyzwaniem. Ci, którzy z tej skorzystają -wygrają – z korzyścią dla siebie i dla biznesu.

Podobne artykuły:

Marek Łubiarz PM Experts Sp. z o.o.