Zarządzanie projektami- Ład Projektowy

Zarządzanie projektami- Ład Projektowy © alphaspirit - Fotolia.com

Czy nam się to podoba, czy nie od Kierownika Projektu wymaga się myślenia biznesowego i świadomości biznesowej (w terminologii angielskiej nazywają to business acumen). „Wymaga się” – konkretnie, osobowo, to wymagają ludzie zarządzający biznesem.

Zarządzający biznesem ustalają reguły gry o czym dość boleśnie przekonuje się coraz większa grupa bezrobotnych Kierowników Projektu zwolnionych na fali kryzysu z uzasadnieniem „oni nie dodają organizacji wartości biznesowej”. A niby skąd taka świadomość biznesowa miałaby się u nich brać ?

Świat się zmienia …

Żadne ze znanych mi szkoleń z zarządzania projektami nie uwzględnia tego tematu w sposób dostateczny – bo wspominać, to się o biznesie wspomina, ale nie w sposób umożliwiający Kierownikowi Projektu zastosowanie w praktyce. Metodyki i standardy zarządzania projektami opisują sposoby osiągania celów projektowych (zakres, czas, koszty, etc.) i przyjmują założenie, że projekt został powołany dla osiągnięcia sensownych i zdefiniowanych celów biznesowych. Te ostatnie to domena „biznesu” (wypowiadając to słowo znajomy Kierownik Projektu unosi znacząco brwi i spogląda w górę – to oznacza jakieś mgliste pojęcia i niejasne powody i sposoby podejmowania decyzji – a jakże – biznesowych).

Standardy

Istniejące metodyki i standardy zarządzania projektami uwzględniają potrzebę identyfikacji celów biznesowych, lecz słabo wyjaśniają w jaki mianowicie sposób Kierownik Projektu miałby wykorzystywać ich znajomość do zarządzania projektem, do planowania i realizacji projektu. Kierownicy Projektu też wolą trzymać się pewnego dla siebie gruntu – liczby i daty, koszty i terminy. Nowy zestaw standardów PMI określających zarządzanie projektem, programem i portfelem próbuje z niezłym – moim zdaniem – skutkiem uporządkować teren relacji biznes – projekt. W każdym razie robi to znacznie skuteczniej niż poprzednie wersje.

Podobne artykuły:

PMI

Podejście zaprezentowane przez PMI mówi, że ład korporacyjny (czyli zasady oraz normy odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania organizacją, oraz zasady reagowania na uzasadnione prawa, oczekiwania i potrzeby udziałowców) jest osiągany za pomocą zarządzania operacyjnego oraz poprzez ŁAD PROJEKTOWY – zarządzanie przez projekty na trzech poziomach: zarządzania portfelem, zarządzania programem i zarządzania projektem. Zarządzanie operacyjne jest w tym modelu odpowiedzialne za tworzenie wartości biznesowej, a zarządzanie programem i projektem skutkuje zwiększeniem potencjału tworzenia tej wartości.

Ład projektowy niekoniecznie musi oznaczać wdrożenie formalnych procesów zarządzania programem i portfelem. Elementy tych procesów jednakże istnieją w wielu organizacjach i funkcjonują czasem jako część świata biznesowego, czasem projektowego. Na przykład decyzje dotyczące realizacji projektu, lub wcześniej złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wynikają z jakiegoś mniej lub bardziej sformalizowanego procesu zarządczego i decyzyjnego.

Ład projektowy

W ujęciu zaproponowanym przez PMI – daje szansę na skupienie się na zagadnieniach biznesowych i niewymyślanie koła (w tym przypadku procesów) od nowa. Co warto wiedzieć i rozumieć, żeby lepiej zrozumieć pojęcie ładu projektowego – dotyczy to zarówno ludzi ze świata projektowego, jak i biznesowego.

Krótka lista – moim zdaniem – najważniejszych elementów wygląda tak:

    • co to są korzyści i wartość biznesowa, na czym polega zarządzanie korzyściami (ten temat trochę dotknąłem we wpisie dotyczącym celów biznesowych projektu)
    • jakie są metody dopasowania projektów do strategii organizacji
    • jakie są zasady oceny i priorytetyzacji projektów
    • co oznacza akceptowalny i nieakceptowalny poziom ryzyka projektu
    • na czym polega optymalizacja efektów biznesowych uzyskiwanych poprzez realizację projektów

Podobne artykuły:


Marek Łubiarz PM Experts Sp. z o.o.