Zarządzanie Projektami -Zmiany w standardzie PMBoK - cz.3

Zarządzanie Projektami -Zmiany w standardzie PMBoK - cz.3 Image courtesy of sheelamohan/FreeDigitalPhotos.net

Zarządzanie Projektami. Poznaj obszar zarządzania jakością w projektach także został dotknięty w najnowszej wersji standardu PMBOK®

Niestrudzony Profesor Andrzej Jacek Blikle opublikował kolejną wersję swojej książki „Doktryna jakości” http://www.moznainaczej.com.pl/moja-ksiazka. Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy interesują się zarządzaniem jakością – dobrze napisana, czyta się jak dobrą beletrystykę. Jeśli ktoś nie wie, czy zarządzaniem jakością się interesuje – radzę zerknąć – tylko ostrzegam – wciąga. A nie ma takiego aspektu działania firmy, którego byśmy nie dotknęli mówiąc o zarządzaniu jakością.

Obszar zarządzania jakością w projektach także został dotknięty w najnowszej wersji standardu PMBOK®. W poprzednich odcinkach omówiłem m.in. zmiany porządkujące i uzupełnienia braków wcześniejszych wersji, teraz kolej na ZMIANY MERYTORYCZNE:

Weryfikacja zakresu staje się … walidacją

Piąta wersja PMBoK® przynosi znaczącą zmianę w obszarze zarzadzania zakresem. Otóż proces nazywany do tej pory Verify Scope (na wejściu którego mieliśmy zwalidowane produkty – validated deliverable) zmienia nazwę nazwę na … Validate Scope, który na wejściu ma zweryfikowany produkt (verified deliverable). Za tą pozorną żonglerką słowną kryje się dostosowanie do powszechnie stosowanego rozumienia terminów walidacja i weryfikacja. W konsekwencji cykl życia produktu według PMBoK® 5th Edition przedstawia się następująco:

Otwarcie na metodyki zwinne

Standard PMBoK® nigdy nie był zamknięty na metodyki zwinne i nigdy explicite ich stosowania nie wykluczał. Tym nie mniej na rynku i w środowisku project manager’ów nosił na sobie odium restrykcyjności, biurokratyzmu i ciężkości, którego na dobrą sprawę nigdy nie byłem w stanie zrozumieć. Sam z powodzeniem łączyłem w projektach zasady PMBoK® oraz technik zwinnych już ponad 10 lat temu (przecież to nie agiliści wymyślili podejście iteracyjne – jako pierwszy z brzegu przykład).

PMBoK® 5th Edition zawiera szereg sformułowań (czasem w postaci kilku akapitów lub osobnych podrozdziałów) otwierających ten standard na stosowanie technik pochodzących ze świata metodyk zwinnych.  W szczególności widać to w rozdziałach opisujących:

1. Cykl życia projektu, gdzie mamy explicite rozbicie na warianty:

  • sterowany w pełni planem (predictive/fully plan driven);
  • iteracyjny i przyrostowy;
  • adaptacyjny (sterowany zmianami / agile).

2. Dodatkowe wytyczne do kontroli harmonogramu, jeśli stosujemy podejście zwinne:

  • retrospektywne przeglądy, wnioski (lessons learned) oraz korekty procesu w miarę potrzeb;
  • zmiany priorytetów pozostałych prac;
  • określenie tempa tworzenia i akceptacji produktów dla poszczególnych iteracji;
  • zarządzanie zmianami w miarę ich powstawania.

Podobne artykuły:

Marek Łubiarz PM Experts Sp. z o.o.