Zaświadczenie o zatrudnieniu... dokument niezbędny

Zaświadczenie o zatrudnieniu... dokument niezbędny materiały PR

Jest wymagane w rozmaitych sytuacjach, przez różnego rodzaju urzędy i instytucje. Nie dostaniemy bez niego kredytu, nie zapiszemy dziecka do żłobka czy przedszkola, nie kupimy sprzętu AGD na raty, nie podpiszemy umowy z telefonią komórkową.

I choć prawo nie reguluje zasad wydawania takiego dokumentu przez pracodawcę, zaświadczenie o zatrudnieniu, bo o nim mowa, stało się dziś kluczem niezbędnym do załatwienia wielu spraw.

Treść takiego dokumentu nie może być dowolna. Pracodawca, aby ułatwić sobie jego wydawanie, może stworzyć własny formularz, albo skorzystać z już istniejących. wystarczy w wyszukiwarce internetowej wpisać hasło "zaświadczenie o zatrudnieniu wzór", aby otrzymać gotowe formularze do wypełnienia.

Jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Poza danymi osobowymi, powinny się w nim znaleźć: rodzaj umowy o pracę, a w przypadku pracy na czas określony również stosowne daty, zajmowane stanowisko, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto. Jeżeli pensja pracownika podlega zajęciu komorniczemu, to informacja o tym oraz o kwocie zajęcia, również powinna znaleźć się w dokumencie. Istotnym faktem jest także to, czy pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Powinien on być również odnotowany w zaświadczeniu.

Zaświadczenie o zarobkach może mieć prawne znaczenie. W związku z tym, dane w nim zawarte muszą być zgodne ze stanem rzeczywistym. Poświadczenie nieprawdy w dokumencie może bowiem pociągać za sobą konsekwencje prawne.

źródło: dokumenty.nf.p oraz www.praca-kety.pl/porady-dla-pracodawcow