Zatrudnienie szybciej rośnie w nowoczesnej gospodarce

Zatrudnienie szybciej rośnie w nowoczesnej gospodarce Photo credit: Christopher Chan / Foter

Wyższy wzrost zatrudnienia w firmach usługowych Nowoczesnej Gospodarki niż w firmach produkcyjnych wynika z mniejszej wrażliwości przedsiębiorstw z sektora usług na spowolnienie gospodarcze.

W I kw. 2014 r. przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki odnotowały 4,42 proc. wzrost zatrudnienia wobec analogicznego okresu ubiegłego roku  – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2014”, opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. 

Pierwszy raz od czterech kwartałów, wzrost zatrudnienia w firmach usługowych Nowoczesnej Gospodarki był wyższy (4,53 proc.) niż w firmach produkcyjnych (4,21 proc.). Największy, nienotowany dotychczas skok zatrudnienia zarejestrowały mniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki, zatrudniające do 500 pracowników (7,84 proc.). Za nimi uplasowały się mniejsze firmy usługowe (5,64 proc.). Tym samym, po raz pierwszy w historii publikacji raportu ADP Polska, w obu sektorach jednocześnie – zarówno w usługach, jak i w produkcji – wzrost zatrudnienia był wyższy w mniejszych firmach niż w większych przedsiębiorstw (powyżej 500 pracowników).

W pierwszych trzech miesiącach 2014 r. odnotowano również pozytywne zmiany na całym rynku. Firmy z sektora Nowoczesnej Gospodarki nadal zatrudniają znacznie chętniej w porównaniu do ogółu polskich przedsiębiorstw, ale rynek powoli podąża śladem awangardy biznesu. Dane Głównego Urzędu Statystycznego[1] dla ogółu przedsiębiorstw nie wskazują na spadek zatrudnienia, a na stabilizację w styczniu i nieznaczny wzrost w lutym i marcu (kolejno 0,2 proc. i 0,5 proc.), co skutkowało wzrostem w całym I kw. 2014 r. o 0,1 proc.

– Najnowsze dane GUS potwierdziły nasze prognozy – wzrost zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce pociągnął za sobą zmiany na całym rynku. Jeszcze rok temu przyjmowano nasze predykcje z niedowierzaniem, a teraz widzimy, że rzeczywiście ogół polskich przedsiębiorstw powoli podąża śladem liderów. Jednak dorównanie do poziomu wiodących firm to maraton, a nie sprint. Nowoczesna Gospodarka nadal wyraźnie się wybija. Przedsiębiorstwa te stale usprawniają swoją działalność, wkraczają na nowe rynki zbytu, poszerzają portfolio produktów i usług, zwiększają zatrudnienie, a przede wszystkim korzystają z outsourcingu. Dzięki kolejnym zleceniom, mniejsze firmy mogą rozwijać swój biznes, stosować coraz nowsze technologie oraz zwiększać swoje zespoły. Natomiast duże przedsiębiorstwa – poprzez outsourcing wybranych obszarów i procesów – zyskują cenny czas oraz oszczędzają zasoby i środki finansowe, które mogą wykorzystać w celu pozyskiwania nowych klientów i rozszerzania zakresu działalności. Dlatego z całą pewnością możemy stwierdzić, że model prowadzenia biznesu stosowany przez Nowoczesną Gospodarkę przynosi wymierne korzyści zarówno firmom z jej sektora – niezależnie od ich wielkości, jak i całemu rynkowi – powiedział Dariusz Terlecki, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu ADP Polska, pomysłodawca i jeden z autorów polskiej edycji raportu.

Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2014” jest szóstym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska regularnie – w formie podsumowań kwartalnych i rocznych.  Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q4 2010 – Q1 2014, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentującymi całość rynku zatrudnienia w Polsce.  Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami.  Próba badawcza to ponad 100 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 100 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca.  Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa będące liderami rynku w swoich branżach – innowacyjne, elastyczne organizacyjnie, często posiadające kapitał zagraniczny i stosujące zaawansowane technologicznie narzędzia oraz korzystające z outsourcingu.  Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację.  Raport wzorowany jest na cenionym na całym świecie zestawieniu National Employment Report® przygotowywanym przez ekspertów ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics w USA.  Pełna treść raportu dostępna jest na stronie: http://www.adp.pl/assets/vfs///Site-20/Raport-ADP-Polska-Zatrudnienie-w-Nowoczesnej-Gospodarce-Q1-2014.pdf.

Na stronie 2 komentarze ekspertów.

ADP Polska Sp. z o.o.