ZUS uderza w firmy. Masowo kwestionuje umowy o dzieło

ZUS uderza w firmy. Masowo kwestionuje umowy o dzieło sxc.hu

W wyniku kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych inspektorzy masowo nakładają na przedsiębiorców obowiązek zapłaty składek ubezpieczeniowych kwestionując umowy o dzieło.

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, przedsiębiorcy są zaniepokojeni, że ZUS zaczął kwestionować umowy o dzieło w branżach, które do tej pory nie budziły zastrzeżeń: szkoleniowej, ochroniarskiej, utrzymania czystości.

Podobne artykuły:

Kontrole prowadzone przez ZUS prowadzą, w niektórych przypadkach do konieczności zapłaty składek nawet do 5 lat wstecz – wraz z odsetkami.

W 2012 r. ZUS wydał ponad 700 decyzji dotyczących uregulowania składek od umów, w 2013 takich spraw było 2014, a w 2014 – 4655.

red/Rzeczpospolita