12 tys. zł dla doświadczonej księgowej

12 tys. zł dla doświadczonej księgowej sxc.hu

Rośnie popyt na pracowników o profilu finansowo-księgowym. Pracodawcy zapewniają im wynagrodzenie w wysokości 6-12 tys. zł brutto, ale w zamian oczekują bardzo dobrej wiedzy merytorycznej, doświadczenia oraz płynnej znajomości języków obcych.

Wskutek ożywienia gospodarczego pracodawcy coraz śmielej podchodzą do powiększania swoich zespołów. Jednak dynamika rozwoju wielu przedsiębiorstw powoduje wzrost oczekiwań wobec poszukiwanych pracowników. 

Stanowiska o profilu finansowo-księgowym są tego bardzo dobrym przykładem. Popyt na sprawujących je pracowników jest zwiększany dodatkowo za sprawą ciągłego rozwoju sektora BPO/SSC. Dzięki coraz to nowym inwestycjom w tej branży, osoby o profilach finansowo-księgowych z bardzo dobrą znajomością języków obcych mają dużą dowolność w wyborze pracodawcy.

Czego oczekują pracodawcy?

Wiąże się to jednak ze spełnianiem przez nie większych wymagań. Pracodawcy oczekują bowiem już nie tylko dobrego dopasowania kompetencyjnego do wymagań związanych ze sprawowaniem danego stanowiska, ale i szerszego spojrzenia na wykonywane zadania

Dynamika rozwoju wielu przedsiębiorstw powoduje, że od sprawujących je pracowników oczekuje się strategicznego podejścia do wykonywanych obowiązków. Współczesna księgowa to osoba z dużą wiedzą, znajomością języków obcych oraz analitycznym nastawieniem, które pozwala jej rozumieć podejście biznesowe firmy i aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu jej strategii.

By sprostać wymaganiom ciągle rosnącej konkurencji, firmy działające na rynku instytucji finansowych, poszukują osób znających biznes wielopłaszczyznowo, z innowacyjnym podejściem do biznesu. Cenieni są kandydaci z bardzo dobrą wiedzą merytoryczną oraz bogatym doświadczeniem, często zdobytym po stronie konsultingu.

W cenie jest również ukończenie odpowiednio sprofilowanego kierunku studiów oraz posiadanie certyfikatów zawodowych. Powstające wciąż w Polsce nowe inwestycje, sprawiają, że do wymagań tych należy również dopisać doświadczenie w międzynarodowym środowisku oraz bardzo dobre kompetencje językowe.

Praca w branży finansowo-księgowej staje się coraz bardziej ambitna i wymagająca, ale może też wiele zaoferować. Osoby na stanowiskach księgowych, w zależności od posiadanego doświadczenia, mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie w skali od 6 tys. do 10 tys. zł brutto.

W przypadku pracowników działów kontrolingu wynagrodzenie wacha się między 8 tys. a 12 tys. zł brutto, a dyrektorzy finansowi, których rola jest najbardziej istotna i wpływowa z punktu widzenia firmy, to wynagrodzenia w wysokości od 25 tys. zł brutto wzwyż.

Zwiększając swoje oczekiwania pracodawcy muszą zatem zdecydować się na wzrost inwestycji w obsadzane stanowiska. Podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze sprawującego je pracownika staje się zatem tym bardziej odpowiedzialne i wymaga większej uważności.

Jak dotrzeć do fachowców?

Dlatego też w tej kwestii często zwracają się do profesjonalnych firm rekrutacyjnych, szczególnie tych, które poprzez swoje ukierunkowanie na konkretną branżę mają dostęp do najlepszych kandydatów na rynku pracy.

Dzięki posiadanej wiedzy, doświadczeniu, dobrym relacjom z kandydatami oraz zrozumieniu branży, mają one możliwość dotrzeć do najbardziej ukrytych talentów. Zalety te powodują, że korzystający z ich usług pracodawcy, a także i sami kandydaci, często nie traktują ich tylko jako podmiotów rekrutujących, ale przede wszystkim, jako doradców, którzy niejednokrotnie podpowiadają rozwiązania daleko odbiegające od samej rekrutacji.

Experis ManpowerGroup Magdalena Pałyska