35 procent Polaków chce zmienić pracę. Zobacz, dlaczego

35 procent Polaków chce zmienić pracę. Zobacz, dlaczego flickr

Aż 35 proc. pracujących Polaków aktywnie szuka lub rozważa zmianę miejsca pracy – wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl „Wygoda kontra rozwój”*. Kim są najbardziej aktywne na rynku pracy osoby? Co sprawia, że rozważają zawodowe zmiany?

Jak wynika z raportu Pracuj.pl „Wygoda kontra rozwój”, aż 35 proc. pracujących Polaków aktywnie szuka lub rozważa zmianę miejsca pracy. Większość z nich to osoby poniżej 40 roku życia (29 proc. z nich należy do przedziału wiekowego 18-29 lat, a 42 proc. jest w wieku 30-39 lat), posiadające wyższe wykształcenie (53 proc.) i ponad trzy lata stażu pracy (66 proc.). Co ciekawe, aż 52 proc. z nich posiada umowę o pracę na czas nieokreślony, podczas gdy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło zatrudnionych jest odpowiednio 6 proc. i 3 proc.

wykresy Pracuj.pl

Aż 45 proc. badanych rozważa zmianę miejsca pracy, ponieważ chce więcej zarabiać. Aspekt finansowy nie jest jednak jedynym czynnikiem motywującym Polaków do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Wiele osób myśli o zmianie ze względu na chęć dalszego rozwoju zawodowego (15 proc.) czy niezadowolenie z obecnych warunków zatrudnienia (9 proc.). Badani rozważają zmianę miejsca pracy także ze względu na stres (7 proc.) czy zbyt duże oddalenie siedziby firmy od miejsca zamieszkania (6 proc.). Dla 5 proc. badanych motywatorem zmiany jest zła atmosfera w obecnej pracy.

– Czynniki motywujące do zmiany pracy mogą być bardzo różne i zależą od wyznawanych przez daną osobę wartości oraz indywidualnych potrzeb. Na motywacje istotny wpływ może mieć także moment kariery zawodowej, w jakim dana osoba się znajduje, jej pochodzenie czy wiek. Podstawowym motywatorem pchającym człowieka do zmiany pracy jest aspekt finansowy. Kiedy podstawowe potrzeby zostaną zaspokojone – co jest możliwe dzięki osiągnięciu odpowiedniego poziomu zarobków – zaraz za nimi pojawiają się potrzeby wyższego szczebla związane z samorealizacją i rozwojem zawodowym – komentuje Sabina Dąbrowska-Olbryś, Learning and Development Manager Grupy Pracuj.

wykresy Pracuj.pl

zmiana pracy Pracuj.pl

*Wyniki badania motywacji zawodowych Polaków, zrealizowanego na zlecenie Pracuj.pl przez TNS Polska, na reprezentatywnej próbie 1000 aktywnych zawodowo Polaków.

Pracuj.pl Anna Częścik