40 tys. kary za brak lub złą cenę towaru. Jest zgoda Prezydenta

40 tys. kary za brak lub złą cenę towaru. Jest zgoda Prezydenta Art Allianz - Fotolia

Pomimo sprzeciwów organizacji reprezentujących handel i usługi, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Ustawa ta określa sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutkach nieprzestrzegania jej uregulowań – informuje Gazeta Podatkowa.

Ustawa podwyższa wysokość kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków w zakresie oznaczania cenami. Wysokość kary nakładanej, w drodze decyzji, przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej może wynieść do 20 tys. zł. Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wykona obowiązków w tym zakresie co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy, nałożona kara będzie mogła wynieść do 40 tys. zł.

Właśnie ta regulacja budziła sprzeciw organizacji reprezentujących polski handel i usługi. W ich opinii wysokość kar jest nieproporcjonalnie wysoka w porównaniu do skutków braku oznaczenia ceną.

Gazeta Podatkowa