5. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

5. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych materiały PR

W dniach 20-21 listopada 2014 roku Instytut Lotnictwa organizuje 5. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych.

Tegoroczne Forum będzie ponownie okazją do podjęcia dyskusji i wymiany poglądów w dziedzinie marketingu instytucji naukowych i badawczych.

Jest to wyjątkowe wydarzenie w ramach, którego pracownicy działów marketingu instytutów badawczych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw zainteresowani poszerzeniem wiedzy i rozwojem kompetencji mają okazję spotkać się z wybitnymi autorytetami, czołowymi naukowcami oraz praktykami w dziedzinie marketingu z całej Europy. Wśród prelegentów znajdą się zarówno profesorowie i wykładowcy akademiccy, jak również pracownicy instytucji badawczych i naukowych.

Celem Forum jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań praktycznych stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze, m.in. instytuty, uczelnie, parki technologiczne z całej Europy.

Głównym przedmiotem zainteresowania Forum będą strategie marketingowe wspierające promocję specyficznych usług oferowanych przez instytucje naukowe i badawcze w Polsce oraz innych krajach europejskich. Poruszone zostaną tematy związane m.in. z badaniami i analizami marketingowymi, marketingiem B2B, public relations, social marketingiem, komercjalizacją wyników badań, prawem autorskim.

Wydarzenie to stwarza nie tylko możliwość poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi, strategii
w marketingu instytucji naukowych i badawczych, ale stanowi okazję do wymiany poglądów
i nawiązania nowych kontaktów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Patronat medialny objęli: Marketing w praktyce, Nowoczesna Firma, Marketing i Rynek, Marketing przy kawie, Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych naukowi.pl, Newsline.pl.

Patronami merytorycznymi Forum są: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Index Copernicus International.

Udział w Forum jest płatny. Językami forum są polski i angielski. Prezentowane referaty będą tłumaczone symultanicznie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w 5. Europejskim Forum Marketingu Instytucji Naukowych
i Badawczych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi na stronie www.ilot.edu.pl/minib

Serdecznie zapraszamy!