5 przykazań szefa wdrażającego lean manufacturing

5 przykazań szefa wdrażającego lean manufacturing materiały PR

Lean manufacturing to technika zarządzania przedsiębiorstwem, która polega na odchudzeniu produkcji. Co to oznacza w praktyce i jakie są najważniejsze zasady wdrożenia tej koncepcji w firmie?

Słowo "lean" po angielsku znaczy "szczupły" – głównym założeniem koncepcji jest nie tylko ograniczenie strat w czasie produkcji przy jednoczesnym skupieniu sie na maksymalnym wykorzystaniu środków, ale także tworzenie odpowiedniego klimatu w firmie, ciągłe udoskonalanie organizacji pracy oraz wdrażanie innowacyjności. Innymi słowy: lean to strategia, która ma na celu dostarczenie klientom takich produktów, jakich oczekują – w prosty i wydajny sposób, z szacunkiem do załogi zatrudnionej w firmie.

Jako wzór „szczupłej produkcji” najczęściej wymienia się System Produkcyjny Toyoty (TPS – Toyota Production System), a samo pojęcie spopularyzował na początku lat 90. XX wieku James P. Womack, badacz wydajności fabryk japońskich, amerykańskich i europejskich.

Oto pięć przykazań szefa wdrażającego lean manufacturing:

1. Miej jasną wizję doskonalenia organizacji pracy

Pomyśl o tym w ten sposób: zawsze, gdy wsiadasz do samochodu, to masz jasno określony cel podróży. Tak samo z wdrażaniem lean manufacturing – każdy szef powinien wiedzieć, że jej celem jeststworzenie przejrzystych struktur w przedsiębiorstwie. Ważne jest zaangażowanie – inicjatorem i osobą inspirującą do zmian powinien być szef. 

2. Zastosuj w firmie zasady narzędzia 5S

5S to jedno z narzędzi doskonalenia. Nazwa pochodzi od pierwszych pięciu słów opisujących etapy wdrożenia tej metody: selekcja (usuwanie przedmiotów zbędnych w miejscu pracy), systematyka(wyznaczenie miejsc przechowywania przedmiotów), sprzątanie (łączone z inspekcją, dzięki czemu wcześniej wykrywa sie usterki), standaryzacja (udokumentowanie wszystkich wypracowanych rozwiązań), samodoskonalenie (wszystkie działania wspierające utrzymanie korzyści osiągnięte dzięki pierwszym czterem "S").

3. Dokonaj analizy strat

Dogłębna analiza zachodzących w firmie procesów pozwoli wyeliminować straty i zwiększyć efektywność produkcji. Metod analizy jest wiele, np. FMEA to analiza rodzajów i skutków możliwych błędów,DMAIC (od słów: definiowanie, pomiar, analiza, usprawnienie, kontrola) pozwala przyjrzeć się problemom z bliska, zaś metoda 5 why (5 dlaczego) pozwoli wykryć przyczyny problemu.

4. Wyeliminuj wszelkiego rodzaju marnotrawstwo

W TPS na wszystkie działania, które nie dodawały wartości procesowi produkcji mówiono muda (jap. daremny). Marnotrawstwem może być zarówno gromadzenie nadmiernych zapasów czy nadprodukcja, jak i zbędne przetwarzanie, częste i powtarzające się błędy pracowników oraz dostawy wadliwych materiałów do produkcji.

5. Motywuj swoich pracowników

Budowanie atmosfery, stworzenie harmonogramu szkoleń i rozwoju poszczególnych pracowników, udanie się na halę produkcyjną i bezpośrednie rozmowy, przejrzysty system premii – wszystko to pozytywnie wpływa na zatrudnione w firmie osoby i z pewnością zwiększy efektywność wdrożenia lean manufacturing.

Tekst powstał we współpracy z: http://www.e-opex.pl/