5526 znaków o słoniach, czyli jak wybierać szkolenia

5526 znaków o słoniach, czyli jak wybierać szkolenia Sias van Schalkwyk(stock.xchng)

Ilu ludzi potrzeba, żeby wpakować słonia do trabanta? Co to muszą być za ludzie? Gdzie ich znaleźć? Jak ich przekonać, żeby zechcieli zająć się słoniem i w dodatku współpracować ze sobą? A słoń? Skąd wziąć słonia? O co w ogóle chodzi?

Nieco enigmatyczny początek tego artykułu w plastyczny sposób obrazuje, jakiego rodzaju wyzwania stawiane są przed managerami. Absurdalność przytoczonego przykładu ma na celu podkreślenie stopnia trudności zadań, jakich podejmują się tzw. osoby decyzyjne, na których spoczywa odpowiedzialność za zespół. I choć w większości przypadków managerowie radzą sobie z wyznaczonymi w ramach ich stanowiska zadaniami, nieraz potrzebują wsparcia trenerskiego. Dlaczego? Ponieważ tego typu szkolenie, czyli coaching, ma za zadanie „wydobyć” i rozwinąć posiadane już kompetencje. Dobrze przygotowany trening przynosi korzyści nie tylko pracownikowi, ale też całej firmie. Pytanie jednak brzmi: jak wybrać najlepszą ofertę treningową spośród wielu dostępnych? Oto kilka kryteriów, którymi należy się kierować.

1. Potrzeby szkoleniowe

Mogą one zostać zidentyfikowane dwojako. Po pierwsze, przez Twoją firmę i jej zasoby HR, a po drugie, przez samą firmę szkoleniową. Profesjonalna firma szkoleniowa powinna dokonać szczegółowego badania potrzeb oraz ujawnić mocne i słabe strony Twojej firmy. Dobra firma szkoleniowa nie tylko zbierze informacje dotyczące preferencji Twojej firmy, ale również – poprzez ankiety, strukturyzowane wywiady, testy umiejętności zawodowych i próbki pracy – zbada indywidualne oczekiwania i poziom kompetencji uczestników szkolenia. Dzięki temu można odkryć najważniejsze deficyty uczestników oraz zindywidualizować program szkoleń. Na co uważać na tym etapie? Na obietnice bez pokrycia. Jeżeli powiesz, że chcesz zorganizować jednodniowe szkolenie dla 50 osób, po którym sprzedaż wzrosnąć ma o 30 proc., uczestnicy stać się świetnymi, asertywnymi negocjatorami etc., a firma szkoleniowa odpowie, że to wykonalne, należy uciekać, gdzie pieprz rośnie. Dawanie wiary takim obietnicom jest równie niemądre, jak wiara w latające słonie.

2. Trenerzy

To oni decydują o jakości prowadzonego szkolenia. Dlatego powinni tworzyć zespół praktyków z wieloletnim doświadczeniem oraz posiadać kompleksową wiedzę merytoryczną z zakresu nauk socjologiczno- -psychologicznych. W tej branży spotyka się nieraz osoby, które niegdyś były managerami lub handlowcami, a dziś mianują się trenerami. Czasem są nawet rewelacyjnymi showmanami, ale nic ponadto. Ze szkoleń przez nich prowadzonych uczestnicy wychodzą zadowoleni, ale po miesiącu pamiętają jedynie zabawne anegdotki. Niewykształconym showmanom mówimy zdecydowanie nie!

3. Metody szkoleniowe

Profesjonalna firma szkoleniowa powinna gwarantować różnorodność metod nauczania – od dyskusji po zadania problemowe. „Zapamiętywalność” przekazywanych treści jest niezwykle ważna. Im bardziej zróżnicowane będą szkolenia, tym większa szansa, że zostaną przyswojone przez uczestników. Wszystkie metody treningowe muszą być adekwatne do treści warsztatów, stanowisk uczestników, ich wieku oraz liczebności grupy. Poza tym wiadomo, że „suchy” wykład nie jest tak skuteczny, jak zajęcia praktyczne. Pożądane są więc ćwiczenia grupowe i indywidualne, gry, scenki, wizualizacje, analizy nagrań wideo. Całość przyjętych działań i forma prowadzenia zajęć powinny dać uczestnikom praktyczne umiejętności zachowania się w sytuacjach, z którymi spotykają się w swej pracy zawodowej. Każde nowe doświadczenie, przez które przechodzą uczestnicy szkolenia, musi być omawiane.

4. Coaching

Pracownicy będą wykorzystywać i rozwijać nabyte na szkoleniu umiejętności, gdy ich szef dostrzeże i doceni ich postępy. Niestety nie wszyscy managerowie i szefowie posiadają tę umiejętność. Jeżeli więc chcemy się szkolić, róbmy to holistycznie. Być może niezbędny będzie coaching, który jest zindywidualizowaną formą wspierania rozwoju kompetencji managera, a w szczególności kompetencji przywódczych, niezbędnych do skutecznego zarządzania pracownikami. Pamiętaj jednak, iż coaching nie jest psychoterapią, poradnictwem, mentoringiem ani treningiem.

5. Cena

Najniższa cena nie oznacza najlepszej oferty. Pamiętaj, że szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów będą droższe. Wyższą cenę będą miały również skomplikowane środki dydaktyczne, autorska technologia czy oprogramowanie. Kosztuje także unikatowość, innowacyjność przekazywanej wiedzy. „Luksus za grosik” to hasło z tanich magazynów kobiecych.

6. Ewaluacja osiągnięć

Wybierz firmę, która prowadzi ewaluację swoich działań i opiekuje się klientem również po szkoleniu, a nie tylko wystawia fakturę i uważa, że sprawa jest zakończona. Po zakończonym treningu uczestnicy powinni anonimowo wypełnić ankiety ewaluacyjne, ocenić pożyteczność poruszanych zagadnień i przeprowadzonych ćwiczeń, umiejętności prowadzącego zajęcia trenera i sposób przekazywania przez niego wiedzy. Profesjonalne firmy przygotowują również raport, który zawiera wyniki ankiet, opis przebiegu programu, analizę pracy grupy oraz rekomendacje na przyszłość. Pamiętaj też, że jedno szkolenie nie jest lekarstwem na wszelkie bolączki firmy. Szkolenia, konsultacje oraz coaching pomagają zwiększyć kompetencje oraz zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach. Stymulują one rozwój pracowników, tak, by byli w stanie sprostać stawianym przed nimi celom. Ostatnia rada? Zachowaj rozsądek i opanowanie przy wyborze firmy szkoleniowej. W końcu chodzi o Twoje pieniądze i sukces firmy, czyż nie?

Podobne artykuły:
Sandra Waszniewska Training Factory-Warszawa