• 6 zwyczajów wyjątkowo produktywnych ludzi

    6 zwyczajów wyjątkowo produktywnych ludzi

    Część ludzi nie jest w stanie przez cały dzień wykonać kilku zaplanowanych czynności. Inni mogą łączyć kilka etatów, uczyć się, rozwijać i mają czas na sen i swoje pasje.

    Dlatego warto przyjrzeć się jakie są zwyczaje ludzi, którzy wyjątkowo dobrze panują nad swoim czasem i są w stanie wycisnąć z doby wszystko, co się da. Zwłaszcza, że czas jest jedynym zasobem, którego wszyscy mają na co dzień tyle samo. 

    Poradnik opracowany na podstawie tekstu z inc.com

    Zegary www.sxc.hu

Nowoczesna Firma S.A. Konrad Budek