7 kroków od pomysłu do akcji

7 kroków od pomysłu do akcji tapetyczne.pl

Burza mózgów to pierwszy krok w stronę innowacyjności. Jednak do wdrożenia nowychrozwiązań pozostanie jeszcze długa droga.

Jednak wiele firm postrzega burzę mózgów jako fajną zabawę, ale jej wyniki często są niepraktyczne i nieprzystające do realiów. Dlatego opracowano siedmiostopniowy plan, który pozwala tak pokierować kreatywnością uczestników, by czas poświęcony na burzę mózgów nie był zmarnowany.

1. Zdefiniować problem i przestrzeń na rozwiązania

Precyzyjne zdefiniowanie problemu oraz nakreślenie pewnych granic, w ramach których można proponować rozwiązania, pozwoli wziąć w ryzy proces kreatywny. Jest to szczególnie istotne, gdy problem dotyczy wielostopniowych, skomplikowanych procesów.

2. Rozgryźć problem

W tym kroku szczególnie przydają się techniki pozwalające wizualizować pomysły, na przykład za pomocą diagramów i wykresów. Problem przedstawiony graficznie i rozbity na części jest znacznie łatwiejszy do przeanalizowania i wyszukania możliwości jego rozwiązania.

3. Odnieść się d problemu osobiście

W tym celu najlepiej jest się przyjrzeć, w jaki sposób problem dotyka zwykłych ludzi, czy to pracowników, czy klientów. Celem takiej personalizacji jest zobaczenie użytkowników w ich realnym środowisku i możliwość ocenienia, w jaki sposób rozwiązania będą wpływać na ich życie.

4. Szukać spojrzenia z zewnątrz

Nikt nie jest w stanie pojąć wszystkich aspektów problemu. Dlatego często dobrze jest znaleźć ekspertów z zewnątrz, którzy zreferują problem oraz pozwolą naświetlić jego mniej oczywiste aspekty.

5. Dzielić, by łączyć

Przez pierwsze 10 minut trwania burzy mózgów każdy uczestnik powinien zapisać możliwie najwięcej pomysłów na kartce. To z jednej strony daje szansę wstydliwym introwertykom, by pokazali swój wkład, z drugiej, umożliwia rozpoczęcie dyskusji z dużym zapasem lepszych lub gorszych pomysłów.

Zapisywanie pomysłów w milczeniu pozwala także uniknąć „uczepienia” się pewnych rozwiązań na zbyt wczesnym etapie i nie blokuje procesu twórczego.

6. Stworzyć „CV pomysłów”

Takie CV zawiera następujące informacje: jak odbiorcy dowiedzą się o rozwiązaniu i z niego skorzystają, co jest konieczne do wdrożenia oraz w jaki sposób rozwiązanie będzie się samofinansować. Ideą takiego rozwiązania jest stworzenie pewnych wspólnych ram, w których porównywane będą pomysły.

7. Stworzyć plan nauki

Każdy pomysł będzie wymagał fazy testów. W siódmym kroku należy stworzyć plan takich testów oraz co ma z nich wynikać.

Opracowano na podstawie tekstu z inc.com.

Nowoczesna Firma S.A. Konrad Budek