• 7 mitów o outsourcingu procesu rekrutacji

    1. RPO to zbyt drogie rozwiązanie

    Usługi finansowe apops - Fotolia

    Przed wdrożeniem RPO warto przeanalizować budżet realizacji rekrutacji własnymi siłami, uwzględniając zarówno koszty publikacji ogłoszeń, dostępu do baz kandydatów, rozwiązań technologicznych, jak i czasu pracy osób zaangażowanych w proces. Dla działu HR rekrutacje są jednym z wielu obowiązków, realizowanych z takim zaangażowaniem, na jakie pozwalają bieżące priorytety. Tymczasem firma specjalizująca się w rekrutacjach zmierzyła się już z najtrudniejszymi sytuacjami, przetestowała różne rozwiązania i wie, które są najbardziej efektywne. Zastosowanie RPO długoterminowo zapewni firmie oszczędności wynikające m.in. ze zmniejszenia liczby wywiadów rekrutacyjnych z udziałem menedżerów oraz skrócenia czasu obsadzania wakatu.

    Często okazuje się, że koszt czasu poświęconego przez menedżera na analizę CV, przeprowadzenie rozmów z kandydatami oraz weryfikację deklarowanych kompetencji i umiejętności znacznie przewyższa opłatę rekrutacyjną naliczaną przez firmy doradztwa personalnego. 

LeasingTeam Sp. z o.o. Tomasz Polikowski