7 postulatów, które trzeba wziąć pod uwagę przy uczeniu ludzi

7 postulatów, które trzeba wziąć pod uwagę przy uczeniu ludzi sxc.hu

Myśląc o e-learningu często popełniamy dwa błędy. Pierwszym z nich jest utożsamianie e-learningu wyłącznie z jedną z jego postaci jaką są e-szkolenia (zwane też czasem kursami e-learningowymi).

Drugim natomiast jest przykładanie nadmiernej wagi do technologii, która wprawdzie jest elementem koniecznym do realizacji skutecznych procesów cyfrowego uczenia się, ale jest też elementem daleko niewystarczającym.

Uczenie od zawsze skojarzone było z człowiekiem. Można rzec, że człowiek jest alfa i omegą procesu rozwojowego – jest i zawsze był źródłem wiedzy, mądrości, inspiracji oraz jest i zawsze był jego odbiorcą. Można się zastanawiać, czy zawsze tak będzie – być może w przyszłości nauczyciela zastąpi sztuczna inteligencja – niemniej stan na dziś jest właśnie taki.

E-learning (rozumiany jako wykorzystanie nowych technologii informatycznych w rozwoju ludzi) jako hasło i jako mechanizm funkcjonuje na rynkach od mniej więcej 20 lat. Przez długi czas cierpiał na podstawową chorobę wieku dziecięcego każdej innowacji – starał się realizować te same zadania, które realizowane były do tej pory w tzw. „realu” tyle, że przy wykorzystaniu nowych technologii. Przykładem takiego działania niech będą próby realizacji nauczania przy pomocy nakręconych wykładów lub przenoszenie do formuły e-szkoleń książek i podręczników. 

Na szczęście w ostatnich latach coraz częściej udaje się przełamywać ten stereotyp tworząc prawdziwie innowacyjne podejścia do rozwoju ludzi przy wykorzystaniu nowinek technicznych („innowacja 2.0”).

Oto 7 postulatów, które trzeba wziąć pod uwagę myśląc o uczenia ludzi we współczesnym świecie.

1. Adekwatność

Nie ma nic gorszego jak zmuszanie kogoś do uczenia się czegoś, co nie będzie mu potrzebne. Tak w dużej mierze działa system edukacyjny (uczenie się na wszelki wypadek – just in case) – w stosunku do dzieci i młodzieży podejście takie wydaje się uzasadnione. Z pewnością jednak uzasadnione nie jest w kontekście profesjonalnego rozwoju dorosłych.

Ważnym postulatem dobrego e-learningu jest budowanie go tak, aby każdy znalazł w nim to, czego potrzebuje. Aby mógł szybko dotrzeć do interesujących treści, sprawnie pominąć te, które go nie interesują. Aby e-learningowe narzędzie rozwiązywało jego bieżący problem, przekazywało wiedzę istotną „tu i teraz”, lub budowało niezbędne na danym stanowisku umiejętności.

E-learning w biznesie. Pobierz bezpłatny raport!

2. Zwięzłość

Działania rozwojowe robią się coraz krótsze. Dotyczy to nie tylko e-learningu, ale w tej dziedzinie jest to najbardziej dostrzegalne. Jeszcze kilka lat temu nikogo nie dziwiły e-szkolenia trwające 4-5h. Dziś coraz częściej zasoby elektroniczne wykorzystywane do uczenia konsumują kilka bądź kilkanaście minut. Stają się przez to nie tylko bardziej „strawne” w coraz bardziej zapchanych kalendarzach , ale również da się je wykorzystać na wiele różnych sposobów i w wielu różnych kontekstach (repurposing).

3. Prostota

Przerost formy nad treścią (czyli dbanie o wodotryski, zamiast dbałości o skuteczność produktu szkoleniowego) było cechą charakterystyczną każdego niedojrzałego rynku e-learningowego. W Polsce momentami wciąż jeszcze widać syndromy tego typu podejścia. Coraz częściej jednak e-learningowe rozwiązania znajdują właściwy balans między bogactwem multimediów, a metodyką gwarantującą sukces. Produkty rozwojowe stają się prostsze, zmierzające najkrótszą drogą do celu – czasem multimedialnie uboższe, ale przez to szybsze wprodukcji, tańsze w realizacji i konsumujące mniej czasu po stronie ich odbiorców.

Z pewnością w realizacji tego postulatu pomocna jest nowa moda oraz trendy w designie internetowym (flat design).

4. Dostępność

Realizacja prostych rozwiązań pozwala łatwiej dbać o ich dostępność – czyli możliwość skutecznego i pełnego korzystania tychże przez osoby z różnymi dysfunkcjami (słuchu, wzroku, ruchu). Wprawdzie na rynku polskim wciąż dbałość o dostępność (accessibility) produktów, w tym również produktów e‑learningowych, jest stosunkowo słaba niemniej trend ten z pewnością stanie się znacznie silniejszym wraz z „dorastaniem” społeczeństwa do rozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie bez znaczenia będą tutaj spisane już i obowiązujące dyrektywy unijne w zakresie dostępności, które zapewne wytyczą pewien standard.

e-learning.pl Sp. z o.o. Marek Hyla