8 istotnych prawd o ludziach

8 istotnych prawd o ludziach www.sxc.hu

Biznes to przede wszystkim kontakty międzyludzkie. Dlatego wiedza o ludziach jest kluczowa.

Dlatego warto w swoich strategiach biznesowych uwzględniać wiedzę o potencjalnych klientach i obecnych pracownikach, a nie tylko słupki statystyk rynkowych.

1. Większość ludzi ma dobre chęci

Choć istnieją bez wątpienia ludzie prawdziwie źli, większość ludzi chce czynić dobro. Dlatego klient lub pracownik najprawdopodobniej przychodzi do ciebie z dobrymi intencjami, a nie aby cię oszukać.

2. Ludzie myślą historiami

Ludzie lepiej porządkują i rozumieją fakty, jeśli są podane w formie historii lub po prostu ciągu przyczynowo – skutkowego. Dlatego najlepiej jest im podawać informacje właśnie w takiej formie. W ten sposób przyciągniesz więcej klientów do swojego produktu.

3. Ludzie decydują emocjami a umysłem uzasadniają decyzję

Niewielu ludzi umie przemyśleć swoje decyzje. Przytłaczająca większość najpierw coś robi, a potem znajduje tuzin wytłumaczeń, dlaczego to była dobra decyzja. Dlatego najpierw pokazuj fakty, które trafiają do emocji, a dopiero potem te, które pobudzają umysł.

4. Ludzie chcą być słyszani

Brak możliwości wypowiedzenia się to najjaskrawsza forma niemocy. Dlatego należy słuchać otaczających ludzi. Dobry szef musi słyszeć głos swoich pracowników, a dobry sprzedawca musi więcej słuchać niż mówić.

5. Ludzie lubią zawierać znajomości

To, czego człowiek pragnie najmocniej, wyjąwszy samotników i eremitów, to silne relacje z innymi ludźmi. Dlatego wielki sukces osiągają produkty, które pozwalają ludziom się łączyć ze sobą.

6. Ludzie przede wszystkim unikają bólu

Celem człowieka zawsze było przetrwać. I dopiero, gdy są pewni, że nie czeka ich ból, są gotowi poszukać przyjemności. Dlatego w biznesie lepiej posługiwać się komunikatem „zredukuj koszty” niż „rozwijaj biznes”.

7. Ludzie się nie zmienili

Każde kolejne pokolenie oznacza się inną litera i uważa, że jest wyjątkowe i nowe. Nie jest tak do końca. Każde kolejne pokolenie uważało się za wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Dlatego tak ważny jest dialog między kreatywnymi i młodymi, a bardziej doświadczonymi członkami zespołu.

8. Ludzie chcą coś po sobie zostawić

Może to być dobra firma, mądra książka lub kilkoro dzieci. Każdy chce chociaż częściowej nieśmiertelności. W tym wypadku warto zastanowić się nie nad swoimi klientami i biznesem, ale nad sobą. 

Opracowano na podstawie inc.com

Nowoczesna Firma S.A. Konrad Budek