Absurd polskiego rynku pracy. Bezrobocie wysokie, a pracowników brakuje

Absurd polskiego rynku pracy. Bezrobocie wysokie, a pracowników brakuje www.fotolia.pl

Czy na pewno wiemy kogo obecnie najchętniej zatrudniają firmy i jakie wymagania powinni spełniać kandydaci, aby pozytywnie przejść proces rekrutacyjny? Chyna nie do końca, skoro - przy wysokim bezrobociu - pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników.

Problem bezrobocia w Polsce należy do tematów regularnie pojawiających się w mediach. Zwykle jednak pomijana jest druga strona medalu: nie tylko bezrobotni napotykają trudności na rynku pracy.

Coraz większa liczba pracodawców wskazuje bowiem na problemy w zrekrutowaniu odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska. W latach 2010 – 2012 odsetek pracodawców mających trudności w znalezieniu pracowników wahał się od 75% do 76%, natomiast w 2013 roku wzrósł do poziomu 78%.

Jak pokazują dane Bilansu Kapitału Ludzkiego z 2013 roku, po raz pierwszy od roku 2010 odnotowano jednak znaczący spadek liczby pracodawców, którzy poszukują nowych pracowników. W latach 2010 - 2012 odsetek pracodawców deklarujących chęć przyjęcia do pracy nowych osób oscylował w okolicach 17%, natomiast w 2013 roku uległ zmniejszeniu do 14%. Z tego powodu warto wiedzieć, jakie kompetencje dają obecnie przewagę na polskim rynku pracy osobom poszukującym zatrudnienia. 

Odsetek pracodawców deklarujących zapotrzebowaniena pracowników w latach 2010 – 2013

Sedlak & Sedlak Sedlak & Sedlak

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych BKL-u

Pracodawcy posiadają zwykle sprecyzowane wymagania dotyczące wykształcenia, kierunku studiów, czy kompetencji językowych potencjalnych pracowników.

Mają również określone preferencje dotyczące płci i doświadczenia zawodowego kandydatów do pracy. Część z tych wymagań nie pokrywa się jednak z tym, co mogą zaoferować osoby poszukujące zatrudnienia. Według danych GUS-u, odsetek osób zarejestrowanych w urzędach pracy, którzy nie dysponują żadnym doświadczeniem zawodowym w grudniu 2013 roku wynosił 24%. Natomiast odsetek pracodawców podkreślających znaczenie posiadania doświadczenia zawodowego przez kandydatów do pracy jest co roku dość wysoki. W latach 2010 - 2013 wahał się w granicach od 66% do 68%.

Specyfika polskiego rynku pracy skłania do systematycznego monitorowania najnowszych trendów i zmian na nim występujących. 

Joanna Szwed

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.
Sedlak & Sedlak