Akredytacja coachów

Akredytacja coachów pressmaster - Fotolia

W Polsce są dwa liczące się międzynarodowe stowarzyszenia, które mogą podejmować działania akredytacyjne dla coachów: ICC - International Coaching Community oraz ICF - International Coach Federation.

International Coaching Community jest jedną z największych organizacji członkowskich dla coachów na świecie. Została zarejestrowana w 2001 r. jako organizacja „not for profit” w Londynie, a jej założycielami są Joseph O"Connor i Andrea Lages - O"Connor.

Polska to jeden z pierwszych krajów na świecie, w którym zaczął działać ICC. Aby zostać  coachem ICC, należy ukończyć szkolenie z poziomu I. Jest to tzw. kurs podstawowy - International Coaching Certification Training, który daje możliwość uzyskania certyfikatu ICC.

Ważne kursy

Podstawowy kurs coachingu ICC po raz pierwszy odbył się w Polsce w 2002 roku w Lublinie. Kurs ten prowadzili osobiście założyciele ICC - Joseph O"Connor i Andrea Lagos według własnego programu autorskiego.

Kurs według tego samego programu prowadzony jest przez certyfikowanych trenerów coachingu ICC w 20 krajach świata (między innymi w Brazylii, Szwecji, Niemczech, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Anglii i Polsce), a uczestniczy w nim około 1000 osób rocznie. Według tych samych standardów i zasad prowadzony jest również proces certyfikacji we wszystkich krajach. W Polsce do tej pory w tym kursie uczestniczyło około 650 osób, co daje naszemu krajowi drugie miejsce pod względem ilości coachów ICC i pierwsze w ilości tych kursów. Do tej pory odbyło się 47 edycji szkolenia podstawowego ICC.

Podobne artykuły:


Istotą w procesie certyfikacji jest tu połączenie kursu rozwojowego z kursem kompetencyjnym, co przejawia się w różnorodności samego jego przebiegu. W trakcie certyfikowania są więc: prezentacje trenerskie, wykłady, dyskusje, "burze mózgów". Ponadto stosuje się metody "case study" i "gorącego krzesła", superwizji, konsultacji, sesji coachingowych, zadań coachingowych, interwencji trenerskich. Kandydat na coacha prowadzi również projekty pisemne, uczestniczy w ćwiczeniach wielopoziomowych z ukrytą instrukcją, w ćwiczeniach w małych i większych grupach (zależnie od potrzeb), w doświadczeniach grupy jako całości i indywidualnych zadaniach.

Uzyskanie certyfikatu International Coach ICC jest poprzedzone egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Trenerzy

Jedynymi uprawnionymi dostawcami szkoleń ICC w Polsce są trenerzy ICC: Anna Ratajczyk i Piotr Pilipczuk (KefAnn S.C.) oraz Rafał Nykiel (Team Coaching). Oni sami posiadają Certyfikaty Trenera Coachingu ICC, co upoważnia ich także do prowadzenia procesu certyfikacji i do wystawiania certyfikatów International Coach ICC. Taki certyfikat jest swego rodzaju świadectwem pracy zgodnie z określonymi przez ICC standardami międzynarodowymi i oznacza, że coach jest niejako przedstawicielem ICC.

W związku z tym, że coaching staje się coraz popularniejszą dziedziną, wzrasta zainteresowanie nim potencjalnych coachów. Wciąż jednak pewnym problemem pozostaje fakt, że nie ma tak naprawdę żadnej bazy dokumentów, które w jakiś bardziej formalny sposób regulowałyby zagadnienia zawodowe takich pracowników jak coache. Dlatego ICC opracowała określone standardy etyczne i zawodowe oraz opisała kompetencje coacha. Standardy te określają precyzyjnie prawa i obowiązki coacha ICC wobec klienta oraz wykonywanej profesji.

Procesy certyfikacyjne w ICC są określone przez warunki certyfikacji. Dotyczy to poziomu podstawowego i poziomu zaawansowanego. Ponadto istnieje jeszcze tzw. certyfikacja odroczona, dotycząca tych osób, którym nie udało się zdać egzaminu bezpośrednio po kursie albo też same ten egzamin odłożyły w czasie. Tu również są jasno określone warunki takich sytuacji.

Warunki certyfikacji ICC (poziom podstawowy)

Na całość procesu certyfikacji składa się:

  • Obserwacja prowadzona przez trenerów. Trenerzy (i/lub asystenci) dokonują obserwacji postępów uczestników w trakcie trwania całego szkolenia. Dotyczy to zarówno ćwiczeń podczas zajęć, jak też indywidualnych sesji coachingowych prowadzonych przez uczestników każdego dnia, po zajęciach grupowych.
  • Zadania coachingowe. Może zdarzyć się, że uczestnik w trakcie szkolenia, w indywidualnej rozmowie otrzymuje feedback oraz propozycję zadań, które mają podnieść kompetencje w określonym obszarze kompetencyjnym.
  • Pisemny projekt coachingowy. W czasie kursu każdy uczestnik codziennie odbywa sesję coachingową w roli coacha, a następnie w roli klienta. "Raport" z sesji prowadzonych w roli coacha - to właśnie ów projekt. Projekt oddawany jest trenerom dziesiątego dnia kursu.
  • Test pisemny z wiedzy o coachingu. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pozytywnego zaliczenia testu z wiedzy teoretyczne o coachingu oraz procesie ICC.

Podobne artykuły:

Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj Wiesława Krysa