Aktualne unijne wymagania dla maszyn

Aktualne unijne wymagania dla maszyn Photo credit: x-ray delta one / Foter

Każdej maszynie wprowadzanej do obrotu na terenie UE powinna towarzyszyć dokumentacja techniczno-ruchowa, której zakres i forma powinny być zgodne z dyrektywy maszynowej 98/37/WE.

Zakres informacji podanych w tym dokumencie powinien umożliwić identyfikację maszyny, umożliwić jej bezpieczną obsługę oraz powadzenie prac konserwacyjnych.

W dużym uproszczeniu można przyjąć, że dokumentacja taka składa się zasadniczo z trzech elementów:

  • dokumentacji technicznej,
  • instrukcji obsługi, oraz
  • instrukcji konserwacji.

Dokumentacja techniczna powinna zawierać dane zamieszczone w oznaczeniu maszyny na tabliczce fabrycznej ( z wyjątkiem numeru fabrycznego), podstawowe parametry techniczne charakteryzujące maszynę wraz z wszelkimi informacjami dodatkowymi ułatwiającymi konserwację (np. adres importera, serwisu, itp.). Powinny być także podane informacje odnośnie emisji hałasu, a w przypadku maszyn trzymanych w ręku lub/i prowadzonych ręką, informacje dotyczące drgań. Instrukcja obsługi powinna zawierać informacje gwarantujące bezpieczną eksploatację urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Powinno być w niej określone przeznaczenie maszyny, dopuszczalne warunki eksploatacji, niedozwolone sposoby jego wykorzystania, zakres codziennych przeglądów wykonywanych przez operatora przed rozpoczęciem pracy jeżeli takowe są wymagane.

Sprawdź również nasz darmowy poradnik: Kredyt na innowacje technologiczne

Jeżeli urządzenie wymaga montażu w miejscu eksploatacji eksploatujący powinien otrzymać również instrukcję montażu i demontażu. Instrukcja konserwacji powinna określać zakres czynności wchodzących w skład przeglądów okresowych oraz ich częstotliwość, kryteria wymiany newralgicznych elementów i podzespołów oraz niezbędne rysunki i schematy. Należy zaznaczyć, że wytwórca ma prawo określić, że pewne czynności, w szczególności naprawy, przeglądy i regulacje mogą być wykonywane tylko przez niego lub przez autoryzowane punkty serwisowe. Z tego względu instrukcja konserwacji przekazywana użytkownikowi może nie obejmować tych zakresów czynności. W koniecznych przypadkach instrukcje powinny zawierać wskazówki szkoleniowe oraz podstawowe charakterystyki narzędzi, które mogą być stosowane w maszynie. Instrukcje obsługi i konserwacji powinny być sporządzone w języku kraju, w którym urządzenie ma być eksploatowane. Tłumaczenie powinno być wykonane przez wytwórcę lub przez jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego w UE, lub przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar językowy. Tłumaczenie nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

W drodze wyjątku, instrukcja konserwacji przeznaczona do użytkowania przez wyspecjalizowany personel wytwórcy lub upoważnionego przedstawiciela w UE może być napisana tylko w jednym z języków UE zrozumiałym dla tego personelu. Obecnie wielu jeszcze producentów nie docenia znaczenia prawnego tego typu informacji. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy jak ważną rzeczą, przede wszystkim z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i ewentualnych roszczeń o odszkodowanie, jest przekazanie użytkownikowi kompletnej i wyczerpującej dokumentacji techniczno-ruchowej/instrukcji obsługi. Informacje dotyczące maszyny, urządzenia mają znaczenie podstawowe. Użytkownik musi wiedzieć, w jaki sposób zmontować, uruchomić, użytkować, konserwować i naprawiać maszynę. Dokumentacja techniczno-ruchowa/instrukcja obsługi powinna zawierać wszystkie informacje istotne z punktu widzenia maszyny we wszystkich fazach jej istnienia, bądź wymagane przez dyrektywę. Producent musi przekazać użytkownikowi wszystkie informacje niezbędne do zgodnej z przeznaczeniem wyrobu eksploatacji. Informacje te stanowią integralną część dostawy. Poprzez zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej/instrukcji obsługi informacje uwagę użytkownika skupia się na ewentualnym ryzyku i środkach jakie ma spełnić, w celu zapewnienia w możliwie największym stopniu bezpieczeństwa użytkowania i obsługi.

Sprawdź również nasz darmowy poradnik: Kredyt na innowacje technologiczne

Termin "dostosowania" już minął

Termin dostosowania "starych maszyn" Ostateczny termin dostosowania maszyn i urządzeń do wymagań minimalnych upłynął 1 stycznia 2006. Zgodnie z dyrektywą 89/655/WE wszystkie urządzenia funkcjonujące w przedsiębiorstwie, a nabyte przed 2003 r., muszą spełnić wymagania unijne oraz posiadać kompletną dokumentację. Organami upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie są Urząd Dozoru Technicznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. W związku z istotą zagadnienia, należy spodziewać się wzmożonych kontroli dostosowania maszyn do wymagań minimalnych. Niedopełnienie obowiązków z tym związanych, z pewnością może skutkować poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców. W artykule wykorzystano fragmenty publikacji Kontrola maszyn i urządzeń. Przeglądy, naprawy, dostosowanie do wymogów UDT i PIP

Wydawnictwo Forum Sp. z o. o.

Dalej

x

5 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki

 • Tomasz Wiatr Tomasz Wiatr

  Witam, . Jako inżynier budownictwa mam pytanie ogólne. Czy zakres i nazwa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) jest skodyfikowana, czy jest to raczej określenie zwyczajowe stosowane w przemyśle maszynowym, bo ostatnio spotkałem się z określeniem Dokumentacja Techniczno-Konstrukcyjna (DTK)? Gdzie nazwa i zakres tej fundamentalnej dokumentacji został w Polsce wprowadzony, nawet jeśli nie jest już obowiązujący. . pozdrawiam Tomasz Wiatr

  2011-11-19 14:26:18

  Oceniono 0 razy

  Odpisz na ten komentarz

  • Mariusz Łukaszyński Mariusz Łukaszyński

   DTR to powszechnie używane, choć niepoprawne, określenie dla instrukcji dla maszyny. Takich naleciałości terminologicznych ze starych przepisów jeszcze sprzed wejścia PL do UE jest więcej. Bardzo pomocne w rozpoznaniu zagadnienia jest szkolenie z instrukcji użytkowania maszyn, które prowadzimy jako firma Cert Partner.

   2019-05-20 21:03:51

   Oceniono 0 razy

   x

   Odpisz na ten komentarz

 • sss sss

  Mam ten sam dylemat z Klientem - on inaczej rozumie dokumentacje techniczna koncepcyjno - konstrukcyjna odemnie i nie rozroznia roznicy miedzy DTK-K a tzw potocznie DTRka - ktora towarzyszy juz gotowej maszynie

  2019-03-01 03:15:46

  Oceniono 0 razy

  x

  Odpisz na ten komentarz

 • Koral Koral

  Armex (taka firma z Raciborza) zajmuje się dostosowaniem maszyn do wymagań minimalnych. Warta jest polecenia, bo zatrudnia naprawdę świetny specjalistów.

  2015-07-18 00:03:10

  Oceniono 0 razy

  x

  Odpisz na ten komentarz

 • Montaż, eksploatacja i obsłu Montaż, eksploatacja i obsłu

  Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn powinny być zgodne z j sgmasgmsag asgsaugas gasmgmasgm,asgm,asm.,gma.sg.sa gs asgasg ags masmgsa gsammsagasg mgsamasgm,asgas. ug sg sagusag asg asgmasgm asgmasgmasg gsaasgsga.sgg gsm,sagmsag sagmsagmsag sauas sag sua ag gsamasggs,g

  2010-02-13 12:19:55

  Oceniono 2 razy

  2
  x

  Odpisz na ten komentarz