Aktywa i pasywa - czym są?

Aktywa i pasywa - czym są? stock.xchng

Wraz z decyzją o staniu się inwestorem i podjęciem działań w tym kierunku zaczynasz powiększać doświadczenie. Być może nie unikniesz błędów, ale możesz je świadomie minimalizować. Pójście tą droga może być dla Ciebie drogą do finansowej wolności.

Podstawą sukcesu finansowego i utrzymania dodatniego przepływu gotówki jest rozróżnienie pomiędzy tym, co stanowi nasze rzeczywiste aktywa i pasywa.

W ujęciu R. Kiyosakiego kwestia rozróżnienia aktywów i pasywów jest nieco prostsza, niż w tradycyjnej księgowości.  Aktywa – to wszystko to, co wkłada pieniądze do Twojej kieszeni. Pasywa – to wszystko to, co wyciąga pieniądze z Twojej kieszeni.

Tak więc np. dom, w którym mieszkasz stanowi Twoje pasywa. Nie gra roli jego teoretyczna wartość. Fakty są takie, że musisz płacić podatek od nieruchomości, ewentualne odsetki od kredytu, ponosić koszty napraw itp. Dlatego właśnie dom wyciąga pieniądze z Twojej kieszeni.

Sprawdź również nasz darmowy poradnik: Jak efektywniej ewidencjonować majątek firm

Trzy rodzaje aktywów

1. PAPIERY WARTOŚCIOWE


Zaliczamy do nich akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, polisy ubezpieczeniowe. Generują przychód z portfela inwestycji.2. NIERUCHOMOŚCI


Budynki mieszkalne, w których mieszkają inni (a nie Ty) oraz nieruchomości użytkowe. Generują przychód pasywny.3. BIZNESY


Generują przychód pasywny.

Trzy rodzaje przychodów

1. PRZYCHÓD Z PRACY NAJEMNEJ


Przychód z tytułu umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia. Najczęściej jest to po prostu pensja. Ten rodzaj przychodu jest najwyżej opodatkowanym, a więc przy jego pomocy najtrudniej jest się wzbogacić. Gdy mówisz dziecku: „Znajdź dobrą pracę”, doradzasz, aby pracowało na przychód z pracy najemnej.

2. PRZYCHÓD PASYWNY


Przychód, którego źródłem są zazwyczaj nieruchomości. Można do niego zaliczyć także wpływy z tytułu udzielonych licencji lub z patentów. W około 80% przypadków przychód pasywny generowany jest jednak z nieruchomości. Z inwestowaniem w nieruchomości związanych jest wiele ulg podatkowych.

3. PRZYCHÓD Z PORTFELA INWESTYCJI


Przychód osiągany z papierów wartościowych, m.in. takich jak akcje, obligacje i certyfikaty inwestycyjne. Papiery wartościowe są bardzo popularną formą inwestycji, ponieważ łatwiej nimi zarządzać niż innymi inwestycjami.

Warto zauważyć, że wielu przedsiębiorców, właścicieli mikroprzedsiębiorstw  lub małych i średnich firm, to w rzeczywistości osoby samozatrudnione, które nie mogą odstąpić swojego miejsca pracy ani na krok, ponieważ są jego ważnym lub najważniejszym elementem – są właścicielami, szefami, dostawcami itd. W rezultacie pracują „24 godziny na dobę”, często zaniedbując swoją rodzinę i znajomych, bez wizji zmiany tej sytuacji. W dodatku lwią część owoców ich pracy zjadają opłaty i podatki. Wygląda na to, że zmiana tej sytuacji (zmniejszenie ilości pracy oraz zwiększenie dochodów) wymaga od nich wykonania 2 kroków:

  • zmiany organizacji firmy na system biznesu,
  • inwestowanie nadwyżek finansowych w aktywa.

Wraz z decyzją o staniu się inwestorem i podjęciem działań w tym kierunku zaczynasz powiększać doświadczenie. Być może nie unikniesz błędów, ale możesz je świadomie minimalizować. Pójście tą droga może być dla Ciebie drogą do finansowej wolności, która uniezależnia od kaprysów rynku pracy i wstrząsów gospodarczych, pozwalając na dalekosiężne planowanie i podejmowanie następnych kroków w rozwoju finansowym.

Sprawdź również nasz darmowy poradnik: Jak efektywniej ewidencjonować majątek firm


Artykuł powstał z wykorzystaniem treści udostępnionych przez serwis www.bogatyojciec.pl.


Nowoczesna Firma S.A. Ryszard Jórczak