Archiwizacja danych

Archiwizacja danych Photo credit: William Hook / Foter

Informatycy dzielą ludzi na tych, którzy robią backupy i tych, którzy będą je robić...

Archiwizacja (backup) to tworzenie kopii zapasowych plików w celu ochrony danych. Jest to jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa systemu informatycznego. Niestety jest to też jeden z aspektów, o którym często zapominają zarządzający firmami. W ferworze codziennej walki w świecie biznesu managerowie skupiają się na generowaniu zysku. Wiele osób nie pamięta o tym, że dobrze zaprojektowany system informatyczny, w tym system bezpieczeństwa i archiwizacji danych, jest gwarantem sprawnej pracy i szansą na sukces rynkowy całego przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto?

Awarie się, niestety, zdarzają. Zarówno na poziomie zwykłego użytkownika, jak i całego systemu informatycznego. W dzisiejszych czasach firma to wiedza, jaką mają w sobie jej pracownicy oraz dane w systemie komputerowym. Czy jesteś w stanie pozwolić sobie na utratę danych? (Konkurencja już zaciera ręce...).

Podobne artykuły:

Dobra archiwizacja danych to przede wszystkim bezpieczeństwo firmy i jej know-how. Aktualna kopia zapasowa umożliwia szybki powrót do pracy po wystąpieniu awarii, kradzieży, braku prądu, wypadków losowych.

Ile to kosztuje?

Jak wiadomo profilaktyka jest tańsza niż leczenie. Koszt systemów archiwizacji danych jest wielokrotnie niższy niż koszty związane z ich utratą. Strata danych to ryzyko utraty firmowego know-how, niewykonane zadania i ich konsekwencje, przestoje, pracochłonność pozyskiwania i wytworzenia danych od nowa.

Niezawodność infrastruktury

Bezpośredni wpływ na niezawodność infrastruktury informatycznej mają:

  • architektura i konfiguracja systemu informatycznego,
  • fabryczna jakość urządzeń,
  • wiek urządzeń - liczba lat eksploatacji (gwarancje),
  • sposób i intensywność eksploatacji,
  • jakość administracji i konserwacji (Service Level Agreement- czas reakcji i poziom serwisu zagwarantowane w umowie).

Warto pamiętać, że taniej będzie wymienić starszą część na nową zanim się zepsuje niż np. kupować nowy komputer.

Komputer roboczy nie powinien być miejscem przechowywania danych.

Rodzaje backupów

W zależności od wielkości firmy i jej potrzeb dobiera się różne techniki wykonywania kopii bezpieczeństwa:

  • Backup pełny: archiwizowane są wszystkie dane na jednym nośniku. Należy pamiętać, że będzie potrzebny długi czas na archiwizację. Na odzyskanie danych z nośnika będzie potrzebne mniej czasu.
  • Backup przyrostowy - archiwizacja plików nowych i zmodyfikowanych po ostatniej archiwizacji (pełnej lub przyrostowej). Najszybsza metoda archiwizacji. Najwolniejsza w przypadku odzyskiwania plików.
  • Backup różnicowy - archiwizacja tylko tych danych, które uległy zmianie po ostatniej pełnej archiwizacji. Ilość danych i czas archiwizacji rośnie w skali tygodnia.

Przykładowe rozwiązania

Firma jednoosobowa - Komputer osobisty (laptop):

  • regularna kopia danych na zewnętrzny nośnik (np. dysk zewnętrzny, ew. płyty DVD),
  • przechowywanie ważnych danych na serwerze (patrz niżej).

Koszt nośnika zewnętrznego – od 150 PLN netto.

Firma – małe biuro:

  • ważne dane przechowywane na serwerze (nie na dyskach stacji roboczych),
  • dyski serwera w macierzy (mirror),
  • kopie zapasowe danych z serwera wykonywane automatycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem (np. codziennie) na zewnętrznych nośnikach,
  • kopia zapasowa przechowywana poza siedzibą firmy w bezpiecznej lokalizacji (np. raz na tydzień).
  • nośniki: w wersji minimum płyty DVD, lepszym rozwiązaniem jest napęd taśmowy (streamer) i kasety które można wykorzystywać wielokrotnie.

Koszt podstawowej infrastruktury – od 4000 PLN netto.

Procedury to konieczność

Równie ważne jak procedury wykonywania kopii bezpieczeństwa, są procedury odtworzeniowe określające postępowanie przy wystąpieniu awarii. Powinny one określać, jaki sprzęt należy zakupić w miejsce utraconego i gdzie, a także wskazywać lokalizację kopii zapasowych i osoby odpowiedzialne za przywrócenie systemów do działania. Warto w procedurze bezpieczeństwa danych uwzględnić tzw. odtworzenia próbne- przeprowadzanie odzyskania danych z kopii zapasowych w regularnych odstępach czasu.

Jakiekolwiek odzyskiwanie danych z uszkodzonych nośników nie daje pewności powodzenia, jest bardzo drogie i czasochłonne, nie może być więc brane pod uwagę jako procedura zabezpieczenia danych.

Należy również pamiętać, że nie ma nośników danych, które są bezwzględnie niezawodne. Należy postępować tak, żeby awaria nośnika nie powodowała zupełnej utraty danych.

Podobne artykuły:


Opcja.pl - Usługi It dla biznesu