• Asertywność w dziewięciu krokach

    Każdego człowieka cechuje określony typ zachowań. Prawdą jest, że niektóre z nich mogą stanowić poważną barierę w relacjach z innymi osobami, zarówno w stosunkach służbowych, jak i prywatnych. Tymczasem odpowiedni trening, poznanie tajników asertywnego postępowania może znacząco zmienić własną samoocenę oraz sposób postrzegania nas przez innych. Na plus.

    1. Poznaj swój typ zachowania

    Trening asertywności uzależniony jest od typu osobowości. Dlatego by rozpocząć ćwiczenia, najpierw należy zdobyć wiedzę na temat cech własnego charakteru. Na przykład - rozwijanie umiejętności asertywnych w przypadku osób, które reagują w sposób uległy polega na zwiększaniu świadomości swoich praw oraz wzmacnianiu pewności siebie, natomiast w przypadku zachowań manipulacyjnych - uświadamianiu sobie konsekwencji własnego postępowania i zwiększaniu szacunku dla innych.

    Mapa relacji Image courtesy of ddpavumba/FreeDigitalPhotos.net

NetAkademia.pl