Aspekt informacyjny clinical marketingu

Aspekt informacyjny clinical marketingu www.flickr.com

Aspekt informacyjny strategii clinical marketingu ma za zadanie zbudowanie jądra wiedzy o produkcie. W kolejnym etapie stanie się ona fundamentem do zaprojektowania kategorii, w których produkt będzie pozycjonowany na pole position.

Aspekt informacyjny strategii clinical marketingu ma za zadanie zbudowanie jądra wiedzy o produkcie. Powstaje centrum zarządzania informacją o produkcie, oparte na systemie business intelligence in memory, rozumianej jako wszelkie dane o produkcie i jego potencjalnym rynku, które można wykorzystać do planowania i realizowania strategii marketingowych. Informacje te w kolejnym etapie staną się fundamentem do zaprojektowania kategorii w których produkt będzie pozycjonowany na pole position.

Informacje w jądrze

Jądro informacji o produkcie winno zawierać dane o nim samym jak i substytutach oraz o produktach komplementarnych. Mam na myśli dane wywodzące się z badań klinicznych, z badań rynku, z czynników demograficznych jak i żywieniowych zdywersyfikowanych po regionach. Warto wziąć pod uwagę aspekty socjologiczne, psychologiczne jak i farmako ekonomiczne analizowane przy użyciu metod statystycznych dla poszczególnych regionów i targetów docelowych.

Usystematyzowane dane poddawane są obróbce pod kątem wyznaczonych analiz np: czynniki decydujące o preskrypcji, albo wpływ terapii komplementarnych na zastosowanie produktu z naszej kategorii itp... Aspekt informacyjny stanowi kwintesencję procesu poznawczego. Na tym etapie odsiewamy ziarna od plew. Pozostaje w obróbce jedynie esencja merytoryczna.

Wiedza pozwala na precyzje

Zbór informacji pozwala na precyzyjne rozpoznanie potencjalnych podkategorii, w których produkt mógłby zostać uplasowany na pole position. Aspekt informacyjny pozwala na zaprojektowanie, indywidualnie dla każdej podkategorii, modułów dzięki którym zarówno praca przedstawicieli firmy jak i szeroka komunikacja z rynkiem stanie się efektywniejsza. Prawidłowa interpretacja wyników szerokich badań pozwala na zaplanowanie poziomu ryzyka i jego zarządzaniem a także na stworzenie planów ekspansji jak i planów ratunkowych dla produktu.

Wyróżnik produktu

Najistotniejszym elementem aspektu informacyjnego, a zarazem jego głównym celem, jest odnalezienie wyróżnika dla produktu. Pozyskanie wyróżnika pozwala na zbudowanie strategii, której wynikiem stanie się program komunikacji firmy i produktu z rynkiem. Mam tutaj na myśli rynkowy wizerunek produktu jak i moduły na których pracują reprezentanci jak i amuncja dla publicity (PR + KOL).

Segmentacja profesjonalistów

Usystematyzowana jak i odpowiednio posegmentowana wartość produktu pozwala na lepszą segmentację targetów profesjonalistów, do których zostanie ona skierowana. Oznacza to w praktyce, że zarówno szeroko pojęty PR jak i postaci zaangażowane jako KOL zostaną wyposażeni w silną merytorycznie informację przeznaczoną w sumie dla szerszych grup docelowych, ale zdywersyfikowanych wg wyznaczonych uprzednio podkategorii gdzie nasz produkt jest automatycznie plasowany na pole position.

Aspekt informacyjny jak i narzędzia z nim związane traktują indywidualnie zarówno firmy innowacyjne jak i generyczne. Uwzględniona zostaje mapa rynkowa zarówno w grupie generycznej jak i na tle preparatów powiązanych poprzez zastosowanie do podobnego procesu leczenia.

Maciej Jędrzejowski