Audyt językowy do realizacji celów biznesowych

Audyt językowy do realizacji celów biznesowych Image courtesy of Idea go/FreeDigitalPhotos.net

Rozmowa z Patrycją Paleń-Tondel, lektorką języka angielskiego, trenerem biznesu w Centrum Językowym FORWARD przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Fachowy, szeroko zakrojony audyt językowy pozwala zracjonalizować wydatki na szkolenia oraz przygotować program kursów językowych opartych na rzeczywistych potrzebach i możliwościach zarówno pracowników, jak i pracodawcy.

Czym jest audyt językowy?

Audytem językowym nazywamy proces badania stopnia znajomości języka obcego wśród pracowników danej firmy. Z definicji audytu wiemy, że jego celem jest upewnienie się co do prawdziwości i rzetelności informacji, w tym konkretnym wypadku - dotyczących kompetencji językowych. Wyróżniamy dwie formy audytu. Audyt ex-ante, przeprowadza się przed rozpoczęciem szkoleń językowych. Pozwala on stwierdzić, na jakim etapie rozwoju kompetencji językowych znajdują się poszczególni pracownicy. Informacja ta umożliwia następnie podział przyszłych uczestników szkoleń na odpowiednie dla nich poziomy zaawansowania i przygotowanie „szytego na ich miarę” programu dalszego rozwoju językowego. Audyt taki stanowi również bazę porównawczą dla przeprowadzanego po zakończeniu program szkoleń audytu ex-post, pozwalającego ocenić faktyczny przyrost wiedzy i umiejętności danego pracownika. Audyt nie musi być jednak bezpośrednio związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń językowych przez audytora. Może on, jako firma zewnętrzna, zbadać jakość procesu dydaktycznego prowadzonego u klienta przez jedną lub więcej szkół językowych i realizację założonego celu dydaktycznego (np. osiągnięcie przez 60% pracowników poziomu B2). Pozwala to klientowi zrewidować zasadność wyboru firmy szkoleniowej oraz wydatków poniesionych na rozwój kompetencji językowych jego pracowników.

Podobne artykuły:

Nauka języków obcych w firmie

Nauka języków obcych w firmie

szkolenia językowe w firmie to jeden z ważnych aspektów motywowania pracowników lub podnoszenia ich kwalifikacji, ale za nim się na nie zdecydujemy warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań.

Powiedzmy, że firma X decyduje się na audyt. Z jakim zaangażowaniem organizacyjnym powinna się liczyć? Na jakie etapy prac należy się przygotować?

Możemy tutaj zastosować podział według różnych kryteriów. Po pierwsze – etapy operacyjne. W przypadku audytu zewnętrznego, rozumianego jako kontrola jakości, najpierw przeprowadzamy wywiad u klienta i szacujemy liczbę osób, która ma zostać przetestowana. Szczegółowo zapoznajemy się z czasem trwania, zakresem i intensywnością odbytych kursów językowych. Na tej podstawie ustalamy spodziewany, pożądany poziom zaawansowania. W zależności od pozyskanych danych planujemy organizację testów, z podziałem na część ustną i pisemną. Po zakończeniu testów przygotowujemy dla klienta raport z oceną aktualnego poziomu zaawansowania dla poszczególnych umiejętności (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie), porównując go do zakładanego poziomu. Jeśli zaś chodzi o etapy w rozumieniu pojedynczego pracownika – część pisemna trwa 90 min, natomiast ustna do 20 min (tym dłużej, im wyższy jest poziom zaawansowania uczestnika). Trudno podać jeden, uniwersalny czas trwania całego audytu dla firmy – jak łatwo sobie wyobrazić, jest to proces, którego długość uzależniona jest od wielkości firmy oraz dyspozycyjności pracowników.

Czy audyt językowy to rozwiązanie dla każdej firmy, dużej i małej?

Zdecydowanie tak. Bez względu na wielkość firmy, warto dbać o rozsądne dysponowanie środkami na szkolenia i upewnić się, że dostajemy to, za co płacimy, a pracownicy dzięki kursom językowym realizują konkretne cele biznesowe przedsiębiorstwa. W dużych firmach częstym procederem jest równoległa współpraca z wieloma szkołami językowymi i brak jakiejkolwiek ujednoliconej, profesjonalnie zaplanowanej ścieżki rozwoju językowego pracowników. Trudno na tym zapanować i prowadzić systematyczną kontrolę efektów. Warto też dodać, że rzeczywista, obiektywna ocena znajomości języka przez pracowników firmy ma jeszcze inny niż tylko szkoleniowy wymiar. Pozwala mianowicie pracodawcy realnie ocenić możliwości nawiązania współpracy jego firmy z zagranicznymi kontrahentami, rozważyć wysyłanie swoich pracowników na międzynarodowe konferencje czy targi. Deklarowana w CV znajomość języka obcego np. na poziomie komunikatywnym czy dobrym, nie musi niestety oznaczać praktycznej umiejętności używania go w sytuacjach biznesowych.

Podobne artykuły:

Jednak czy taki audyt firmom się opłaca? Niewątpliwie wiążą się z nim koszty

Oczywiście, jest to jedna z odpłatnych usług językowych, której cena uzależniona jest od kilku czynników, ale należy traktować ją jako inwestycję. Droższa jest ewaluacja w obszarze Business English niż General English. Im większa jest pula pracowników do przetestowania, tym niższa jest cena w przeliczeniu na jedną osobę. Zdecydowanie korzystniejszy dla firm jest wybór całego pakietu usług, czyli audytu oraz szkoleń językowych. Biorąc jednak pod uwagę korzyści, jakie wynikają z audytu, to się firmom opłaca – fachowy, szeroko zakrojony audyt językowy pozwala po pierwsze zracjonalizować wydatki, a po drugie – przygotować program szkoleń językowych oparty na rzeczywistych potrzebach biznesowych i możliwościach zarówno pracowników, jak i pracodawcy.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Ewa Hełpa

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki