Automatyzacja procesów a wydajność pracowników

Automatyzacja procesów a wydajność pracowników Milen Yakimov / stock.xchng

Dostawcy prześcigają się w zapewnieniach, że ich narzędzia są na tyle intuicyjne i funkcjonalne, że zaspokajają każdą potrzebę organizacji. Ale jak to sprawdzić na etapie zakupu?

W dobie tak silnej konkurencyjności wydaje się, że wszystkie próby redukcji zbędnych kosztów zostały już podjęte. Znawcy teorii prześcigają się w tworzeniu nowych metod zarządzania, które mają okazać się złotym środkiem na wszechogarniający kryzys. A często wystarczy się rozejrzeć i przemyśleć najprostsze rozwiązania.

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem oznacza często nowe spojrzenie na sprawy, które pozornie dobrze znamy. I jak się okazuje, niektóre z nowoczesnych metod są wsparte realnymi dowodami skuteczności. Wystarczy wziąć pod lupę wszelkie wykonywane czynności i rozpatrywać je jako procesy biznesowe. Takie spojrzenie pozwala dużo łatwiej przeanalizować je pod kątem  zasadności  i podjąć się ewentualnej automatyzacji poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania.

Zaplanuj swoje oszczędności

Korzyści jakie płyną z automatyzacji procesów biznesowych to przede wszystkim oszczędność czasu a co za tym idzie kosztów pracy. Jeśli dostarczymy pracownikom narzędzie, które nie tylko przyspieszy wykonywanie czynności, ale pomoże również wyeliminować błędy to może się okazać, że wsparcie działań przez system informatyczny jest tak dużą pomocą, że staje się niemal konieczne.

Żeby jednak korzyści stały się faktem warto dokładnie przeanalizować zachodzące w organizacji procesy. Może temu posłużyć analiza biznesowa, której głównym założeniem będzie wskazanie obszarów wymagających wsparcia przez system. Nie zawsze przeniesienie działań do aplikacji sprawia, że będą się one odbywać szybciej i bez komplikacji. Dlatego tak ważny jest wybór kluczowych dla przedsiębiorstwa procesów i ich umiejętna optymalizacja. Jednym z systemów, wykorzystywanych do tego celu jest workflow, który z założenia jest aplikacją wspierającą zarządzanie procesami biznesowymi.

Automatyzacja procesów w workflow

Systemy typu workflow funkcjonują na zasadzie automatyzacji procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika procesu do następnego, według ściśle ustalonych procedur. Zastosowanie w przedsiębiorstwie takich rozwiązań służy szybkiemu, bezpiecznemu i bezpośredniemu dostępowi do wszelkich informacji. Przedsiębiorstwa na całym świecie minimalizują nieefektywne struktury bazujące na tradycyjnych dokumentach papierowych, inwestując w cyfrowe archiwa, zapewniające redukcję kosztów i krótszy czas dostępu do informacji.

Funkcjonalność rozwiązań IT, które służą do elektronicznego obiegu dokumentów pozwala na zarządzanie procesami biznesowymi, które odbywają się w organizacji, nawet w bardzo złożonej formie i wymagających zaangażowania wielu osób. Kontrola i sprawne zarządzanie informacją oraz najważniejszymi procesami niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo gromadzonych danych, sposób i jakość załatwiania spraw oraz rentowność. Warto więc zainteresować się informatycznym wsparciem funkcjonowania procesów biznesowych przez system typu workflow choćby z powyższych względów. Optymalizacja może dotyczyć procesów, które budują wartość dodaną, ale także tych, które jedynie wspierają działalność główną, a często mogą okazać się źródłem znacznych usprawnień,  wpływając na zdolność do konkurowania oraz wyniki finansowe.

Planuj i wdrażaj

Wdrożenie aplikacji, która służy optymalizacji procesów biznesowych okazuje się nie lada wyzwaniem. Nie sztuka zaimplementować system, który nie przyniesie zaplanowanych korzyści. I warto pamiętać, że aplikacja sama z siebie nie wygeneruje owych korzyści, to jedynie narzędzie, z którego trzeba nauczyć się umiejętnie korzystać i wyciągać informacje, które pomogą nam osiągać zamierzone efekty.

Dostawcy prześcigają się w zapewnieniach, że ich narzędzia są na tyle intuicyjne i funkcjonalne, że zaspokajają każdą potrzebę organizacji. Ale jak to sprawdzić na etapie zakupu? Jako producent aplikacji workflow wiemy o procesach biznesowych na tyle dużo, żeby podkreślać znaczenie wcześniejszej analizy. Dlatego proponujemy usługę bezpłatnych konsultacji po to, żeby pokazać jak cenna może okazać się optymalizacja wybranych procesów biznesowych i ułatwić wybór rozwiązania, które w tym wesprze.

Dowiedz się więcej i skorzystaj: http://ccaeurope.pl/index.php/pl/oferta/cca-unive/docflow/215

Podobne artykuły:

Anna Płachytka CCA Europe.pl Sp. z o.o.