Automatyzacja procesów konsolidacyjnych w strukturze wielofirmowej

Automatyzacja procesów konsolidacyjnych w strukturze wielofirmowej Image courtesy of nokhoog_buchachon/FreeDigitalPhotos.net

Pojęcie konsolidacji najczęściej kojarzy się z aspektem zarządzania finansami w strukturze wielofirmowej, często grupach kapitałowych. Dotyczy zatem zagadnienia, którego właścicielem są działy finansowe.

W zakresie ich obowiązków w strukturach wielofirmowych jest m.in. uzyskanie zgodności z wymaganiami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Raportowania Finansowego (IFSR). Oznacza to poradzenie sobie m.in. z eliminacją danych dotyczących rozliczeń wzajemnych oraz wynikających z różnic kursowych, z konwersją i/lub przenoszeniem danych, zmianami walut, elastycznym wprowadzaniem korekt, prezentacją raportów i konsolidacji w różnych standardach księgowości, walutach czy formatach danych, automatyczną zmianą różnych postaci danych w zależności o stopnia powiązania w grupie kapitałowej czy strukturze wielofirmowej.

Nie tylko zarządzanie finansami

Jednak konsolidacja w strukturze wieloformowej to nie tylko aspekt zarządzania finansami. To również potrzeba podnoszenia efektywności zarządzania logistyką, wymianą informacji, obiegiem dokumentów, strukturami organizacyjnymi i wielu innych. Wraz ze wzrostem globalizacji, ekspansji przedsiębiorstw na inne rynki – często zagraniczne, podnosi się złożoność organizacji oraz kompiluje aspekt zarządzania. Tym samym proces konsolidacji staje się coraz bardziej pracochłonnym wyzwaniem – nie tylko dla organizacji konsolidującej, ale również dla organizacji konsolidowanych.

Przy okazji procesu konsolidacji, organizacje borykają się z wieloma problemami, tj. od organizacji danych i ich przepływu, jakości, rzetelności i terminowości danych, przez ich utrzymanie i kontrolę, aż po znaczące uzależnienie się od działów informatycznych, o których wymaga się wydobywania danych z wielu systemów transakcyjnych, ujednolicenia i obrabiania danych, itp., i to często przez osoby, które nie mają o tym większego pojęcia. 

Kłopotliwe administrowanie danymi

Aspekt administrowania danymi, tj. utrzymywania i kontroli danych, ich okresowego wyszukiwania, weryfikacji oraz korygowania w wielu przypadkach uniemożliwia osobom odpowiedzialnym za proces konsolidacji na skupieniu się na kwestiach efektywności funkcjonowania organizacji wielofirmowych, a jedynie sprowadza się raportowania wyników na określony moment w czasie, bez możliwości ich rzetelnej i skutecznej analizy w celu podnoszenia efektywności funkcjonowania całej organizacji.

W tym miejscu należy mocno podkreślić, że problem automatyzacji procesów konsolidacyjnych nie tylko leży po stronie „firmy matki”, która jest motorem procesu i kreatorem rozwiązań, ale również po stronie jednostek zależnych, od których oczekuje konkretnych zachowań oraz danych w określonych formatach, na określony moment w czasie.

Podobne artykuły:

Przy częstym zjawisku różnic w zaawansowaniu organizacyjnym i informatycznym pomiędzy jednostkami w grupie, problem ujednoliconego sposobu komunikacji, gromadzenia i przetwarzania danych, uzyskania odpowiedniej jakości i prezentacji danych z uwzględnieniem różnic legislacyjnych i walutowych staje się wyjątkowo poważny.

Ile bowiem problemów przysparzają organizacjom w procesie konsolidacyjnym np. korekty oraz eliminacje danych (np. eliminacje wewnątrzgrupowe, na kalkulacje udziałów mniejszościowych), nanoszenie poprawek na sprawozdaniach, by zapewniły jednolitość prezentacji raportów w różnych standardach jednostek zależnych obsługę wyłączeń, bilansowanie rozliczeń wzajemnych, księgowanie niezbilansowanych rozliczeń na specjalnych pozycjach, ręczne wprowadzanie zamówień sprzedaży na podstawie zamówień zakupu ze spółek „córek”, wprowadzanie faktur sprzedaży do spółek zależnych, zarządzanie obrotem towarowym i logistycznym – wiedzą tylko one same…

Klucz do większej efektywności

Biorąc powyższe pod uwagę, redakcja serwisu internetowego decyzje-IT.pl postanowiła przeprowadzić badanie wśród przedsiębiorstw wielofirmowych, gdzie „spółka matka” posiada swoje „córki” na terenie Polski lub poza jej granicami, pod kątem wykorzystania aplikacji informatycznych do automatyzacji procesów konsolidacyjnych. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że skuteczne zautomatyzowanie procesów konsolidacyjnych w organizacjach wieloformowych jest źródłem podnoszenia ich efektowności i konkurencyjności rynkowej. Redakcja chciała sprawdzić na ile, ta oczywista skąd inąd teza, ma swoje potwierdzenie w rzeczywistości polskich przedsiębiorstw.

Pełna treść raportu dostępna bezpłatnie w Strefie Pobrań serwisu Decyzje-IT: http://decyzje-it.pl/strefa-pobran/analizy-i-raporty.html#konsolidacja.

O badaniu: Automatyzacja usług konsolidacyjnych w strukturze wielofirmowej, zostało przeprowadzone telefonicznie w okresie od października do grudnia 2014 roku przy okazji organizowania webinarium i polegało na zadaniu pytań ankietowych reprezentantom grupy przedsiębiorstw. Patronatem medialnym webinarium był: www.nf.pl

O serwisie: Serwis Decyzje-IT to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT stanowiący centrum wiedzy na temat oprogramowania dla biznesu (m.in. systemów klasy BI i Controlling, BPM, CRM, ERP, Finanse i księgowość, MES, SCM, PLM).

decyzje-IT.pl