Badania na temat kryzysu

Badania na temat kryzysu Image courtesy of Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

Zwalczanie kryzysu jest determinowane kulturowo. Firma Staufen AG podjęła się zbadania, na jakim etapie procesu zwalczania kryzysu znajdują się przedsiębiorstwa produkcyjne.

Badania prowadzone we współpracy z Uniwersytetem w Heilbronn objęły kadrę zarządzającą 557 przedsiębiorstw produkcyjnych w Niemczech, w Szwajcarii, we Włoszech, w Polsce i Chinach. Rezultat badań: Różnice w postępowaniu z kryzysem.

Róźnice wynikają przede wszystkim z różnego postrzegania sytuacji kryzysowej Najbardziej pesymistycznie kryzys odbierany jest przez przedsiębiorstwa szwajcarskie. Różnice znajdziemy również w dopasowaniu budżetu i strategii do zainicjowanych programów restrukturyzacji. Studia pokazują tutaj, że zwłaszcza niemiecka kadra zarządzająca postrzega kryzys jako szansę do zmian.

Badania dostarczyły informacji, w jakim stopniu przedsiębiorstwa podjęły działania zabezpieczające płynność finansową przedsiębiorstwa oraz czy mamy do czynienia z deficytem działań w obszarze wdrożenia operacyjnego oraz w zarządzaniu projektami. Spadek obrotów na średnim poziomie 18% wywołał u wszystkich menedżerów zaniepokojenie położeniem ich przedsiębiorstw. Mniej pesymistycznie postrzegają natomiast sytuację gospodarczą swoich krajów. Menedżerowie wszystkich przedsiębiorstw, wyłączając włoskie,  spodziewają się ponownego wzrostu obrotów w ich przedsiębiorstwach w roku 2011.

Profil kryzysu zgodny z oczekiwaniami

Profil kryzysu dla Niemiec i niemieckiej kadry zarządzającej wypadł zgodnie z oczekiwaniami. Nikolaus Gräf, dyrektor zarządzający Dunker Motoren:

„Moment pojawienia się kryzysu zaskoczył mniej niż jego wymiar. Na podstawie globalnych różnic kryzysu szacuje się, że Europa osiągnie poziom z roku 2008 najwcześniej w 2012 roku”. Jego szwajcarski kolega, Carl Elsener, dyrektor zarządzający oraz udziałowiec  Victorinox, podobnie ocenia sytuację: „Ten największy od czasów II wojny światowej kryzys gospodarczy dotknął prawie wszystkie kraje i wszystkie branże. Jego wymiar i prędkość rozprzestrzeniania zaskoczył wszystkich”.

Niemcy, światowy lider w eksporcie, odczuły kryzys szczególnie silnie, co bardzo zaniepokoiło  kadrę menedżerską.  Menedżerowie nie popadli  jednak w letarg, lecz podjęli szereg działań  mających na celu zwalczanie skutków kryzysu. Zweryfikowano budżet i strategię oraz podjęto szeroko zakrojone działania restrukturyzacyjne.

Niemcy: silnie dotknięte przez kryzys, ale na czołowej pozycji

Narzędzia zapewniające płynność finansową zastały opanowane, jednak  obszary wdrożenia narzędzi operacyjnych oraz  zarządzania projektem wykazują deficyt działań. Niemiecka kadra zarządzająca ocenia bardzo pozytywnie zwalczanie kryzysu w swoich przedsiębiorstwach pod względem korzyści oraz czasu wdrożenia. Żaden inny kraj spośród objętych badaniami nie rozpoczął i wdrożył tak wielu działań. Menedżerowie widzą szansę poprawy sytuacji gospodarczej jeszcze w roku 2010 a wzrostu obrotów ich przedsiębiorstw w 2011 roku.

Zaskakujący jest fakt, że kryzys dotknął w tak różnym stopniu objęte badaniami kraje. Równie zróżnicowanie wygląda zarządzanie kryzysowe w Szwajcarii, we Włoszech, Polsce i w Chinach. Szwajcarska kadra zarządzająca wykazuje się dużym pesymizmem, pomimo że szwajcarskie przedsiębiorstwa na tle innych krajów Europy Zachodniej odnotowały najmniejszy spadek obrotów. Jednocześnie kadra menedżerska rozpoczęła szereg działań kryzysowych. W przypadku przedsiębiorstw polskich sytuacja zmienia się diametralnie- Polacy są optymistami nie do pobicia pod żadnym względem. Jak dotąd zainicjowano niewiele działań zaradczych, charakteryzują się one jednak wydajnością, konsekwencją oraz szybkim wdrożeniem.

W najgorszej sytuacji znalazła się włoska kadra zarządzająca.  Włoskie przedsiębiorstwa nie tylko zostały w największym stopniu dotknięte przez kryzys , ale również ich kadra zarządzająca z największym pesymizmem patrzy w przyszłość. Poza tym kadra menedżerska nie jest zadowolona z własnych działań zwalczających kryzys i mówi o deficycie działań w obszarze narzędzi operacyjnych.
Chińskie przedsiębiorstwa podjęły wdrożenie stosunkowo niewielu narzędzi a działania te nie zostały jeszcze zakończone. Natomiast kryzys w porównaniu z innymi krajami,  dotknął Chiny w niewielkim stopniu.

Porównanie

Ponieważ ankietowane przedsiębiorstwa podały informacje, czy zachowały rentowność, czy walczą ze stratami, możliwe było porównanie obu grup pod względem zwalczania kryzysu oraz podejmowania odpowiednich działań.

Wynik badań jest następujący: u źródła różnic nie leżą merytoryczna kompetencja, wiedza oraz przygotowanie strategiczne. To zarządzanie projektami odróżnia przedsiębiorstwa profitujące od przynoszących straty. Kadrę zarządzającą w przedsiębiorstwach profitujących charakteryzuje większe zaangażowanie, szybsze i bardziej konsekwentne  wdrażanie  narzędzi i lepsze  komunikowanie celów i postępów. Przedsiębiorstwa te bazują najczęściej na kompleksowych koncepcjach, kreatywnym rozwiązywaniu problemów oraz znacznie bardziej intensywnym kontrolingu. Horst W. Garbrecht, CEO, METABO AG, Nürtingen: „Decydującym czynnikiem w trudnych czasach nie jest wielość narzędzi, lecz skoncentrowanie  na  szybkim i sprawnym wdrożeniu kilku narzędzi. W tym punkcie bardzo ważna jest otwarta i przejrzysta komunikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna. Tylko w ten sposób można uniknąć plotek i domysłów oraz zapewnić odpowiednie zrozumienie dla koniecznych narzędzi”.

Podobne artykuły:


Dorota Prędka Staufen Polska

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki