Barometr Pracownika w Polsce i Europie

Barometr Pracownika w Polsce i Europie U.S. Army Corps of Engineers/Flickr.com

Barometr Pracownika – samopoczucie i motywacja zatrudnionych w Polsce i Europie Zachodniej. Różnice są, ale nie tak duże jak mogłoby się wydawać.

Aż 32 proc. pracowników w Polsce odczuwa spadek motywacji do pracy. Co trzeci badany kojarzy pracę z obowiązkiem i rutyną. Wśród pracowników z Europy Zachodniej dostrzega się niepokój o zatrudnienie i oczekiwanie od pracodawcy większej lojalności - wynika z badań przeprowadzonych przez firmę badawczą IPSOS na zlecenie Grupy Edenred.

Wyniki mogą niepokoić, ale z drugiej strony zachęcają do zdiagnozowania i sprawdzenia, które obszary działalności w firmie wymagają ulepszenia. Satysfakcja i zadowolenie pracowników przekładają się na wyniki firmy, a największy kapitał, jakim dysponuje firma, to kapitał ludzki. Rolą pracodawcy jest zarówno podnoszenie umiejętności pracownika i egzekwowanie postawionych zadań, jak również nagradzanie i motywowanie do dalszej pracy.

Zaangażowanie i motywacja do pracy

Co trzeciemu badanemu praca kojarzy się z obowiązkiem – częściej mężczyznom niż kobietom.

Ponad połowa badanych jest bardzo zaangażowana w swoją pracę, mimo to, 1/3 odczuwa spadek motywacji do pracy. Obszary, z których respondenci są najbardziej zadowoleni, to relacje z przełożonym i atmosfera w pracy. Natomiast działania firm, które najczęściej oceniane były, jako niewystarczające, dotyczą głównie zarządzania talentami, pakietu dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz podnoszenia umiejętności zatrudnionych. W Europie Zachodniej, głównie w Niemczech, Belgii i Wielkiej Brytanii, praca kojarzy się z obowiązkiem, rutyną, a nawet brakiem źródła bezpieczeństwa. 38% respondentów z Francji twierdzi, że ich motywacja spada, co stanowi rekordowo wysoki odsetek wśród pozostałych krajów objętych badaniem. Oczekiwania pracowników hiszpańskich, włoskich i francuskich w stosunku do pracodawcy są bardzo wysokie, w szczególności w zakresie zarządzania talentami. Model anglosaski jest pod tym względem bardziej oportunistyczny i opiera się na silnym zdystansowaniu zatrudnionych do pracodawcy.

Barometr pracownika Edenred

 

Barometr pracownika Edenred
Barometr pracownika Edenred

Barometr pracownika Edenred

Praca w stresie

Blisko połowa badanych określiła poziom stresu w pracy jako wysoki.

Odczuwają go częściej kobiety, kierownicy zespołów, pracownicy firm zatrudniających do 250 pracowników oraz osoby zatrudnione w firmach i organizacjach państwowych. Tempo pracy i ilość obowiązków sprawiają, że praca w nadgodzinach jest powszechnym zjawiskiem, jedynie 11% twierdzi, że nigdy nie zdarza im się pracować po godzinach. Respondenci najczęściej pracują w weekendy lub wieczorami po całym dniu pracy. Dla ponad 40% badanych nieobca jest praca w święta lub podczas urlopu. Co ciekawe nie zawsze częsta praca po godzinach przekłada się na brak satysfakcji z pracy. Co piąty badany, który pracuje w nadgodzinach, jest ogólnie zadowolony.

Edenred Polska Sp. z o.o.