Becikowe - wsparcie dla rodziców nowonarodzonego dziecka

Becikowe - wsparcie dla rodziców nowonarodzonego dziecka http://www.freedigitalphotos.net

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to jeden z najbardziej popularnych sposobów pomocy. Zapomoga ta zwana becikowym przyznawana jest matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu o ile zostały spełnione pewne wymagania.

Każdy rodzic wie doskonale, że narodziny dziecka to prawdziwa rewolucja, która wiąże się z niemałymi kosztami. Tym bardziej, że każdy z nas chce zapewnić swojemu dziecku wszystko co najlepsze. Warto więc wiedzieć z jakich form wsparcia, oraz na jakich zasadach możemy skorzystać.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to jeden z najbardziej popularnych sposobów pomocy. Zapomoga ta zwana becikowym przyznawana jest matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu o ile zostały spełnione pewne wymagania. Warto je poznać.

Becikowe 2015 analogicznie tak jak w poprzednim roku uzależnione od dochodów w rodzinie. Aby otrzymać 1000 złotych jednorazowej zapomogi dochód miesięczny w przeliczeniu na osoby nie przekracza 1922 zł netto miesięcznie. Nie jest to jednakże jedyny wymóg, który trzeba spełnić.


Znaczenie ma również to, czy matka dziecka była w okresie ciąży pod opieką medyczną. Aby liczyć na zapomogę musi zostać bowiem przedstawione zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warto więc od samego początku ciąży zadbać o odpowiednią opiekę lekarską.

Aby otrzymać becikowe rodzic lub opiekun dziecka musi złożyć odpowiedni wniosek w przeciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka. Wniosek ten składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się urzędzie gminy. Warto pamiętać, aby zabrać ze sobą wszystkie niezbędne załączniki a więc: zaświadczenie lekarskie, dowód osobisty, zaświadczenie, że drugi rodzic nie odebrał świadczenia, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego wysokości dochodów za rok poprzedzający datę złożenia wniosku

W niektórych polskich gminach można liczyć na dodatkową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, która stanowi dodatkową pomoc. Niestety nie jest to obowiązkiem, a jedynie dobrą wolą gminy. Warto dowiedzieć się wcześniej jak jest w naszym miejscu zamieszkania by uniknąć ewentualnych późniejszych rozczarowań.

.