Bezpieczna mobilność podstawą efektywnej firmy

Bezpieczna mobilność podstawą efektywnej firmy Sony Ericsson

Jak zarządzać flotą sprzętu mobilnego, żeby korzystanie z tego typu urządzeń było zarazem wygodne i bezpieczne? Rozwiązaniem są narzędzia MDM

Ruch mobilny w Polsce i na świecie jest aktualnie w fazie bezprecedensowego wzrostu. W tym roku jego udział w Internecie w Polsce osiągnął wynik ponad 50 proc. – jak sugerują badania rynku internetowego Digital In 2016 przeprowadzone przez We Are Social. Polacy coraz częściej przenoszą również swoje obowiązki zawodowe na urządzenia mobilne. Jak zatem zarządzać flotą sprzętu mobilnego, żeby korzystanie z tego typu urządzeń było zarazem wygodne i bezpieczne? Rozwiązaniem są narzędzia MDM.

Czym są systemy MDM i kto je dostarcza?

Mobile Device Management to system, który umożliwia scentralizowaną kontrolę nad smartfonami i tabletami w przedsiębiorstwach, a także ułatwia działom IT zabezpieczanie całej floty mobilnego sprzętu. Jest to rozwiązanie skierowane do przedsiębiorców, którzy firmowe dane przechowują na urządzeniach mobilnych, wykorzystywanych na co dzień przez pracowników. – Wdrażając tego typu systemy, możemy zapewnić bezpieczeństwo naszych danych oraz zgodność z wewnętrznymi regulacjami, pokazać nowe możliwości wykonywania pracy, a nawet ograniczyć koszty operacyjne, dzięki skróceniu procesów biznesowych i wyzbyciu się papierowych wersji dokumentów – mówi Wojciech Gargul, ekspert do spraw systemów MDM oraz rozwiązań mobilnych w firmie Innergo Systems. – To bezpieczny, kontrolowany, ale i przystępny sposób dostępu do kluczowych danych dla wszystkich pracowników w każdej chwili. Dla administratorów IT systemy MDM oferują wiele ważnych i skutecznych narzędzi do zarządzania oraz wsparcia floty urządzeń mobilnych – kontynuuje Gargul.

Dostosowaniem oprogramowania i systemów tworzonych przez producentów do indywidualnych potrzeb klientów w obszarze zarządzania i zabezpieczania urządzeń przenośnych zajmują się dostawcy usług ICT. W początkowej fazie dokonują oni audytu potrzeb oraz badają istniejącą infrastrukturę. Na tej podstawie dopasowują systemy do istniejącej już w firmie floty urządzeń, bez względu na używany system operacyjny. Przedsiębiorcy wybierając dostawcę rozwiązania, powinni zwrócić uwagę na kompleksowość jego usług – szkolenia, serwisy i systemy finansowania to wsparcie, które przyda się do wdrożenia rozwiązań MDM.

Jakie funkcje gwarantują systemy MDM?

Narzędzia MDM dają możliwość zarządzania dowolną liczbą urządzeń mobilnych, wykorzystujących różne systemy operacyjne. W efekcie pracownicy mogą efektywnie wykonywać swoją pracę na mobilnym sprzęcie dowolnej marki, a przedsiębiorca nie musi dokonywać wymiany dotychczasowej infrastruktury. Zarządzanie aplikacjami i dostępami, a także możliwość zdalnej konfiguracji wielu urządzeń  z poziomu jednej platformy umożliwia stałą kontrolę danych. Przekłada się to na wzrost efektywności pracowników i sprawną komunikację z działem administracji i działem IT, dzięki czemu pracownicy firmy oszczędzają czas i zasoby. Szczególnie istotne wydają się być wszelkie narzędzia związane z bezpieczeństwem informacji – za sprawą funkcji Data Loss Prevention administrator może zdalnie zlokalizować i usunąć wszelkie dane z urządzenia, w przypadku kradzieży lub zgubienia sprzętu.

Jak zwiększyć elastyczność pracowników, zachowując bezpieczeństwo danych firmowych

Chociaż firmy w Polsce najczęściej zapewniają swoim pracownikom telefony służbowe, popularny na zachodzie trend Bring Your Own Device zaczyna być widoczny również na rodzimym rynku. Trend BYOD zakłada, że pracownicy wykorzystują swoje urządzenia osobiste do zadań służbowych, ponieważ zwiększa to elastyczność i produktywność ich pracy. Jednak bez względu na to czy urządzenie jest prywatne, czy służbowe, ważne pliki firmowe na urządzeniu mobilnym mogą być narażone na niebezpieczeństwo. Rozwiązanie MDM to skuteczna odpowiedź na to, jak zapewnić ochronę danych, kiedy do miejsca pracy wprowadzone zostają niezabezpieczone urządzenia. Rozwiązania te nie ograniczają wykorzystania przez pracowników sprzętu również w osobistych celach. Pracodawcy mają jednak możliwość skonfigurowania urządzeń w sposób, który zapewni największą efektywność pracy, dając użytkownikom możliwość korzystania z wszystkich rozwiązaniach usprawniających procesy zawodowe, a ograniczając te, które mogą wpływać na rozproszenie uwagi bądź porzucenie obowiązków (np. nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych).

Mobilność w przedsiębiorstwach to podstawa modernizacji miejsc pracy, sprawna komunikacja pomiędzy poszczególnymi działami, łatwa kontrola i zabezpieczenie danych przed ryzykiem wycieku – systemy MDM to rozwiązania, które przynoszą przedsiębiorcom konkretne korzyści. Przy tym wszystkim, złożoność technologii mobilnych nie musi wykluczać łatwości w zarządzaniu nimi. Wydajna praca wewnątrz firmy skutecznie przyczynia się do wzrostu zysków i pomaga utrzymać przewagę konkurencyjną.

Kamil Świstowski