Bezpieczna utylizacja sprzętu komputerowego

Bezpieczna utylizacja sprzętu komputerowego Photo credit: Arbron / Foter

W dzisiejszych czasach należy bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo danych. Nie ma miesiąca, w którym nie słyszelibyśmy o wycieku danych osobowych, zagubionych dyskach czy znalezionych komputerach w śmietnikach czy na wysypiskach.

Z każdym takim doniesieniem zwiększa się nasza świadomość zabezpieczenia oraz bezpiecznego przechowywania danych. Jednak czy wiemy jak bezpiecznie pozbyć się danych ze sprzętu, którego już nie potrzebujemy. Naciśnięcia klawisza „Delete” oraz wyniesienie sprzętu do magazynu to nie wszystko.

Istnieją przecież programy do odzyskiwania skasowanych danych a do magazynu często jest łatwy dostęp. W procesach odzyskiwania materiałów i remarketingu, najwięcej uwagi poświęca się często właśnie samej czynności usuwania danych. Firmy oferujące tego typu usługę dokładnie omawiają metody nadpisywania, certyfikacji procesów oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Jednak ryzyko powstałe w wyniku przechowywania sprzętu w tymczasowych pomieszczeniach magazynowych klienta, który zwykle nie posiada odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeń, bądź podczas transportu lub przeładunków, jest ogromne i absolutnie niedopuszczalne.

Firmy utylizacyjne

Bardziej świadome firmy, np. takie jak CSI Leasing, a ściśle rzecz ujmując jej wyspecjalizowana jednostka – CSI Lifecycle Technology, rozpoczynają proces utylizacji od demontażu sprzętu w miejscu pracy klienta. Ich rozwiązania, polegające na wycofywaniu sprzętu dokładnie na czas, pozwalają uniknąć niepotrzebnego okresu magazynowania, co zmniejsza ryzyko nieupoważnionego dostępu do danych. Firma zapewnia także najwyższy poziom bezpieczeństwa transportu, oferując zamykane pojemniki (opcjonalne) dla komputerów, laptopów, dysków i innych nośników.

Podobne artykuły:

Bezpieczeństwo procesu utylizacji jest nadal zachowane wmagazynie CSI. Procedura usuwania wiąże się z trzy- lub siedmiokrotnym nadpisaniem danych, wykonywanym zgodnie ze standardami DoD (Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych) 5220.22-M, za pomocą znanych i ogólnie akceptowanych rozwiązań programowych. Zautomatyzowane oprogramowanie pozwala na uniknięcie błędów spowodowanych ręczną obsługą danych. Klienci otrzymują certyfikaty z możliwością weryfikacji, stanowiące dowód usunięcia danych ze wszystkich dysków oraz innych nośników przetworzonych przez firmę. Uszkodzone nośniki są niszczone w centrach odnawiania, za pomocą specjalnych niszczarek.

Polskie prawo

„Polskie prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek szczególnie starannego dbania o bezpieczeństwo informacji, zwłaszcza tych powierzanych im przez klientów.” – mówi Martin Kardos Dyrektor Zarządzający na region Centralnej i Wschodniej Europy CSI Leasing. „Prawo prawem, jednak praktyka pokazuje, że wiele przedsiębiorstw nie stosuje żadnych procedur ochrony danych.

O ile jeszcze pamięta się o regularnym backupie i zabezpieczeniu danych przed kradzieżą, to często zapominasię o bezpiecznym i całkowitym usunięciu danych z komputerów, które przestaje się w firmie użytkować. Nasza firma daje gwarancje na piśmie, że powierzone nam nośniki danych są w prawidłowy sposób kasowane, a dane nie dostaną się w niepowołane ręce. Ponadto, dla pełnego komfortu naszych klientów, oferujemy usługę usuwania danych w siedzibie klienta. Dodatkowo można nam zlecić utylizację sprzętu, który nie był objęty umową leasingową z firmą CSI Leasing.”

Podobne artykuły:


CSI Leasing Polska-Warszawa