Bezrobocie? W Polsce to coraz mniejszy problem. Stopa niższa niż średnia unijna

Bezrobocie? W Polsce to coraz mniejszy problem. Stopa niższa niż średnia unijna Praca.Money.pl

Jak podał Eurostat, bezrobocie w Polsce spadło, i to znacznie. W tej chwili jest na poziomie 7,7 procent. Dane dotyczą marca 2015 roku.

Jest to sezonowa stopa bezrobocia, wyrównana przez okresowo pojawiające się prace związane z kończącą się zimą. Lato zawsze sprzyja takim tendencjom. W porównaniu z miesiącem poprzednim wskaźnik ten spadł o 0,1 procent.

Imponujące jest jednak porównanie z analogicznym okresem roku 2014, kiedy bezrobocie według Europejskiego Urzędu Statystycznego wyniosło w Polsce 9,6 procent.

Jest to też wynik niższy niż średnia unijna, która w tym ujęciu wynosi na tą chwilę 9,8 procent.

Podobne artykuły:

Metodologia Eurostatu jest odmienna niż tradycyjne statystyki, biorące pod uwagę odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w odniesieniu do całej populacji. Według GUS stopa bezrobocia wynosiła na koniec marca 11,7 procenta.

W statystykach Eurostatu pierwszym kryterium jest wiek – pod uwagę brane są osoby w wieku 15-74 lata. Następnie z tej puli wyliczany jest procent osób pozostających bez pracy, ale zdolnych ją podjąć w ciągu najbliższych dwóch tygodni, i którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodniu.

Taka metoda badania rynku pracy pozwala pominąć margines osób deklarujących się jako bezrobotni tylko i wyłącznie w celu korzystania z dodatkowych świadczeń socjalnych.

red