Big Data i analiza biznesowa – hurtownie danych kluczowe dla małych i średnich firm

Big Data i analiza biznesowa  –  hurtownie danych kluczowe dla małych i średnich firm ideabank.pl

Co powinniśmy zrobić z Big Data? – to pytanie zadaje sobie wiele firm z sektora MSP. Operowanie dużymi zbiorami danych stanowi dla nich obiecującą perspektywę, ale w powszechnej opinii jest to idea trudna do wdrożenia.

Szczególnie w przedsiębiorstwach nie dysponujących dużymi budżetami IT. Nic jednak bardziej mylnego, ponieważ możliwości Big Data i analizy biznesowej mogą być z powodzeniem wykorzystywane także w mniejszych przedsiębiorstwach.

Zmiana podejścia

Firmy, które chcą skutecznie wykorzystać potencjał Big Data muszą przede wszystkim wytworzyć kulturę pracy, w której procesy decyzyjne oparte są na danych. Dane dostarczane przez już funkcjonujące w firmie oprogramowanie biznesowe i system ERP oferują wiele ważnych informacji, pozwalających na analizy dotyczące marketingu i sprzedaży, kontaktu z klientami, umów czy wydajności dystrybucji.  Każda z tych informacji może potencjalnie wskazywać obszary wymagające ulepszenia.

Myślenie w czasie rzeczywistym

Celem każdej firmy, także z sektora MSP, dążącej do efektywnego wykorzystania Big Data, powinna być praca z danymi gromadzonymi w czasie rzeczywistym. Takie podejście może mieć ogromny wpływ na wydajność, ułatwiając identyfikowanie najważniejszych trendów i reagowanie na nie jeszcze w momencie ich trwania. Analiza danych w czasie rzeczywistym pozwala określić np. skuteczność działań marketingowych,  współczynnik konwersji w danym tygodniu, wskazać czynniki mające negatywny wpływa na transakcje i od razu zareagować na negatywne zjawiska, wprowadzając konkretne zmiany. Menadżerowie łańcucha dostaw, mając do dyspozycji dane o jego mocnych i słabych punktach – pochodzące nie sprzed miesiąca, ale z dnia poprzedniego – mogą na bieżąco optymalizować proces planowania logistycznego.

Łączenie różnych źródeł danych

Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed firmami, które chcą wykorzystywać wielkie zbiory danych do analizy biznesowej, jest ich pozyskiwanie i przetwarzanie w jednolitej i łatwo dostępnej  formie. Często zdarza się, że firmowe dane są rozsiane po wielu, często przestarzałych systemach informatycznych. Niejednokrotnie,  te same dane są dublowane w różnych miejscach lub okazują się niespójne. Ponieważ pracownicy samodzielnie zarządzają bazami i arkuszami danych, otrzymanie rzeczywistego obrazu sytuacji może być trudne. Dlatego, niezbędne jest określenie, w których systemach personel może sam zarządzać danymi i który z nich jest priorytetowy w danym obszarze działalności. Należy również zadbać o  wprowadzenie firmowych praktyk zarządzania danymi i ich konsekwentne egzekwowanie. Wszystko po to, aby informacje były szybko i łatwo dostępne dla każdego, kto ich potrzebuje i aby pracownicy mogli w  intuicyjny sposób uzyskać odpowiedzi niezbędne do wykonywania swoich zadań.

Jak w praktyce wdrożyć takie podejście w małej i średniej firmie? Warto postawić na hurtownie danych danych (data warehouse).

Zintegruj dane

Data warehousing to proces łączenia rozproszonych danych, pochodzących często z wielu różnych systemów IT, w obrębie jednej bazy. Dzięki gromadzeniu wszystkich firmowych danych w jednym miejscu, wszyscy zyskują wgląd w informacje o tym, co dzieje się w dowolnym obszarze firmy. Kiedy już poszczególne systemy i niejednolite procesy zostaną zidentyfikowane, czas przystąpić do planowania przejrzystej struktury danych. W ten sposób można utworzyć centralne repozytorium danych, wdrożyć procesy gwarantujące udostępnianie informacji opracowanych przez pracowników oraz dostosować każdy z systemów, tak, aby dostarczały dane w odpowiedni sposób.

Wsparcie właściwych narzędzi

Tradycyjne techniki raportowania pozwalają uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania, ale nie są elastyczne. Jedna uzyskana odpowiedź prowokuje kolejne pytania, które wymagają jeszcze jednej wizyty w dziale IT i opracowania nowych zapytań w systemie. Dlatego, jeżeli pozwala na to firmowy budżet, warto sprawdzić, jakie narzędzia analityczne można wdrożyć by usprawnić ten proces. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele niedrogich produktów typu dashboard - takich jak QlikView, które pozwalają eksplorować i wizualizować dane w postaci interaktywnych wykresów i łatwo je analizować. Umożliwiają one korzystanie z narzędzi analitycznych także za pomocą urządzeń mobilnych, dzięki czemu pracownicy na każdym szczeblu mogą mieć dostęp do kluczowych danych w czasie rzeczywistym, w dowolnym czasie i miejscu. Pozwala to przyspieszyć procesy podejmowania decyzji w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa – od sprawdzania stanu zamówień, przez gospodarkę magazynową, po monitorowanie kondycji finansowej firmy.

Podobne artykuły:

Przygotowani na przyszłość

Korzyści z analizy biznesowej w dużych firmach są oczywiste.  Małe i średnie przedsiębiorstwa również mogą odczuć wymierne rezultaty wykorzystania Big Data i analizy biznesowej w swojej działalności. Powinny jednak podejść do tego procesu bardziej zachowawczo i w pierwszej kolejności skupić się na odpowiednim wykorzystaniu systemów, którymi już dysponują. Solidna strategia i odpowiednio przygotowana infrastruktura znacznie ułatwią wydajne wykorzystanie dedykowanych rozwiązań Big Data w przyszłości, gdy staną się one bardziej dostępne i łatwiejsze we wdrożeniu.

5 porad dla początkujących w dziedzinie Big Data

  1. Przeprowadź dokładną ewaluację już dostępnych danych. Sprawdź, jak możesz je wykorzystać, aby podejmować lepsze decyzje. Nie ma znaczenia jak dużą liczbą danych dysponujesz, jeśli nie potrafisz z nich skutecznie wydobyć przydatnych informacji.
  2. Zbuduj system operowania danymi. Co by się stało, gdybyś dodał kilka nowych punktów pomiarowych do posiadanych informacji? Jak mógłbyś z nich skorzystać?
  3. Upewnij się, że posiadasz sprecyzowane hipotezy i cele. Wiele firm o nich zapomina i od razu przechodzi do liczb. Jeśli nie opracujesz dobrze prognoz teoretycznych, będzie Ci trudno dokonać ewaluacji obszarów, w których odniosłeś sukces.
  4. Nie zapomnij o wychodzeniu poza informacje, które są ważne „tu i teraz” i weź pod uwagę możliwe scenariusze na przyszłość.
  5. Zastanów się, czy nie możesz opracować własnych narzędzi i rozwiązań infrastrukturalnych do gromadzenia, analizowania i wizualizacji danych. Jeśli pozyskane informacje są zbyt skomplikowane, być może warto pomyśleć o zatrudnieniu specjalisty? Taka osoba będzie w stanie powiedzieć ci, jak uzyskać maksimum informacji nawet z minimalnego zbioru danych.

Exact Software Poland Sp.z o.o Izabela Górecka-Olejniczak