Biznes społecznie odpowiedzialny po polsku

Biznes społecznie odpowiedzialny po polsku tapetyczne.pl

Kiedy na świecie rodziła się koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli tzw. CSR, w Polsce nie istniała nawet wolność gospodarcza. Obecnie po dwudziestu paru latach do tej idei przekonuje się coraz więcej przedstawicieli świata biznesu.

Zaufanie najcenniejszą walutą w biznesie

– Fundamentem społecznej odpowiedzialności biznesu jest zaufanie, które jest obecnie najbardziej pożądaną cechą w biznesie – ocenia Piotr Sołtys, prezes Vantis Holding i założyciel Instytutu Certyfikacji Podmiotów Społecznie Odpowiedzialnych. – Bez zaufania, funkcjonowanie w tej sferze na dłuższą metę nie byłoby możliwe – wyjaśnia.

Tymczasem, badania CBOS wskazują, że Polacy są raczej nieufni w życiu społecznym. Tylko niespełna jedna czwarta (23 proc.) wychodzi z założenia, że większości ludzi można ufać, a blisko trzy czwarte (74 proc.) wyznaje zasadę zachowywania daleko idącej ostrożności w stosunkach z innymi.

Nie jest zaskakujące, że przy tak ogromnej barierze w relacjach społecznych, blisko połowa Polaków deklaruje, że nie ma zaufania do nieznajomych. Interesujące jest jednak, że nieufność w najmniejszym stopniu dotyczy relacji biznesowych. Z roku na rok maleje także liczba osób, które wyznają zasadę ograniczonego zaufania w biznesie.

CSR – możliwe w Polsce?

To, co przekonuje Polaków do zaufania w relacjach biznesowych, jest w największym stopniu chęć pomnożenia zysków. Według CBOS, aż 38 proc. deklaruje, że jest w stanie zaufać partnerom biznesowych, ponieważ uważa, że im się to opłaca.

To dało impuls do rozwoju w Polsce CSR, czyli odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. To strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe i relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Bodźce do rozwoju

Bodźcem do rozwoju CSR w Polsce, poza środkami prywatnych przedsiębiorstw, są także działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Udziela ona wsparcia finansowego na wdrożenie CSR, organizuje konkursy, konferencje i szkolenia.

Z powodu rosnącego zainteresowania CSR, w ubiegłym roku w ministerstwie gospodarki wyodrębniono także specjalny zespół, który przygotowuje konkretne rekomendacje dotyczące kierunków wdrażania zasad CSR do polityki gospodarczej kraju. Dodatkowo, na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie powołano Respect Index – pierwszy w Europie Środkowej indeks najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek. W indeksie notowane jest obecnie kilkanaście spółek, ale także prywatne firmy telekomunikacyjne czy banki.

Korzyści odpowiedzialnych i społecznych

Jakie korzyści powoduje CSR? Jak podkreśla Piotr Sołtys z Instytutu Certyfikacji Podmiotów Społecznie Odpowiedzialnych, bycie odpowiedzialnym społecznie przyczynia się przede wszystkim do budowania pozytywnego wizerunku marki. W efekcie, klienci i kontrahenci wykazują większą lojalność i gotowość zakupową.

CSR doskonale sprawdza się w przypadku podmiotów, które planują działalność międzynarodową.

– Na świecie, a szczególnie w Europie Zachodniej, ocena pod kątem CSR i aktywności proekologicznych to pierwsze, na co zwracają uwagę partnerzy biznesowi – mówi Zdzisław Celusta, współzałożyciel Vantis Holding.

Podobne artykuły:

Zyski dla przedsiębiorcy przekładają się również na korzyści dla otoczenia. Więcej środków jest przeznaczane na rozwiązywanie problemów ochrony środowiska, czy akcje charytatywne.

CSR jest pożyteczne także dla państwa. Przedsiębiorstwa postępujące zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności tworzą konkurencyjną gospodarkę rynkową.

W oczekiwaniu na sukces

Priorytetem przedsiębiorstw jest kreowanie zysków, a nie działalność społeczna, poza tym CSR często przeradza się w cyniczną i nieszczerą grę – to główne zarzuty przeciwników rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

W atmosferze sceptycyzmu rozwój obszaru CSR może być wyzwaniem. Tym bardziej jest to trudne, jeżeli polscy przedsiębiorcy traktują tę koncepcję jedynie jako strategię pomnażania zysków.

– W Polsce CSR rozwija się od niedawna i potencjał jest wciąż niewykorzystany – wyjaśnia prezes Vantis Holding. – Jednak pełen sukces CSR nastąpi wtedy, gdy przedsiębiorcy będą realizować tę ideę z przekonaniem, a działalność dobroczynna stanie się elementem ich stylu życia.

PRIME TIME PR