Boom rekrutacyjny na HR-owców

Boom rekrutacyjny na HR-owców Image courtesy of by Ambro/FreeDigitalPhotos.net

Jak wynika z danych Pracuj.pl w III kwartale liczba ofert dla tych specjalistów, w porównaniu do poprzedniego roku, wzrosła aż o 60 proc.Najczęściej szukano specjalistów ds. rekrutacji, do nich skierowana była co druga oferta.

Jak sprawdził eRecruiter, idealny kandydat na HR-owca, oprócz kompetencji z zakresu ZZL, umiejętności interpersonalnych, powinien też dobrze orientować się w technologiach wspierających procesy rekrutacyjne i zarządzania personelem.

W III kwartale tego roku w serwisie Pracuj.pl pracodawcy opublikowali ponad 3,2 tys. ofert dla specjalistów od zasobów ludzkich, podczas gdy rok wcześniej niespełna 2 tys. Najczęściej HR-owców szukały firmy z branż: bankowość/finanse/ubezpieczenia, handel i sprzedaż, przemysł ciężki oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie. Najwięcej ofert pochodziło z województwa mazowieckiego, ale sporo również z Małopolski, Wielkopolski i Dolnego Śląska.

Podobne artykuły:

O poprawie sytuacji na rynku pracy świadczy też to, że najwięcej ofert skierowanych było do osób zajmujących się rekrutacją - stanowiły one 56% wszystkich propozycji. Na drugim miejscu znalazły się oferty dla specjalistów ds. kadr i płac a na trzecin dla osób odpowiedzialnych za szkolenia i rozwój pracowników. Od początku roku zaobserwowano też ponad dwukrotny wzrost popytu na menadżerów HR, dla których w III kwartale było ponad 800 ofert.

Idealny kandydat na HR-owca

Jak wynika z rozmów z ekspertami agencji doradztwa personalnego, które poszukują HR-owców, sposób rekrutacji tych specjalistów nie odbiega od standardowego procesu. Różnica polega na tym, że są oni bardziej wymagający, bo mają wiedzę na temat narzędzi rekrutacji i selekcji: – Zazwyczaj są świetnie przygotowani, zadają konkretne, przemyślane pytania, są otwartymi partnerami w dyskusji – mówi Monika Kulewicz z agencji HR Consulting, HR Manager w Centrum Medycznym Vimed.

Jak podkreśla z kolei Marcin Liwacz z Grupy HRC, rekrutując rekruterów należy przede wszystkim skupić się na kompetencjach miękkich. Ważne są komunikatywność, uporządkowanie, chęć uczenia się, umiejętność pracy z klientem. Jego zdaniem idealny HR-owiec musi też być otwarty na ludzi, umieć słuchać i zadawać pytania oraz szybko i umiejętnie reagować na otrzymane informacje. Nie może też z góry oceniać ludzi, musi być wnikliwy: - Oczywiście nie można zapomnieć o tym, by zapytać o ich motywację do pracy czy sprawdzić ich wiedzę na temat rynku pracy. Dobry rekruter musi też mieć szeroką wiedzę z zakresu zagadnień biznesowych, finansowych, makroekonomicznych – dodaje.  

To czy dany kandydat będzie idealny, w dużej mierze zależy od stanowiska, na które aplikuje. Jak bowiem zaznacza Monika Kulewicz, role HR-owe są bardzo różnie zdefiniowane, zależnie od potrzeb konkretnej organizacji: - W dużych firmach funkcje HR są wyspecjalizowane. Czego innego będziemy oczekiwać od specjalisty ds. rekrutacji, czego innego od specjalisty ds. administracji personalnej, a zupełnie innych kompetencji od HR Business Partnera.

Generalizując można jednak powiedzieć, że doskonały HR-owiec łączy wiedzę merytoryczną, szczególnie z zakresu prawa pracy, organizacji i zarządzania czy psychologii, z rozwiniętymi zdolnościami interpersonalnymi. I dodaje: - Świetni eksperci z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, charakteryzują się też umiejętnościami strategicznego i analitycznego myślenia, są wizjonerami i entuzjastami swojego zawodu. Ponadto, są bardzo dobrymi organizatorami, zorientowanymi na ludzi i cele, dążą do rozwoju kompetencji, ale także są otwarci, empatyczni i życzliwi.

Podobne artykuły:

eRecruiter