Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał

Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał sxc.hu

Budowanie zaangażowania pracowników od niedawna przyciąga uwagę polskich przedsiębiorców. Nie jest to zaskakujące. Firmy rozwijają się nie tylko pod kątem nowoczesnych technik sprzedaży i marketingu, lecz także budowania relacji z pracownikami.

Źródło wiedzy w postaci internetu stoi pod tym względem otworem: oprócz szerokiej gamy ofert szkoleń otwartych jak i zamkniętych, mamy dostęp do artykułów, pisanych przez profesjonalistów z dziedziny HR, trenerów oraz doradców. Na regałach księgarni piętrzą się stosy publikacji na temat zarządzania. Książka napisana przez Macieja Sasina mogłaby niewiele się od nich różnić, gdyby nie pewien ważny szczegół.

Z życia wzięte

Problemy pracowników, jak i menadżerów, przedstawiane w książce „Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał” są autentyczne. Są to doświadczenia osób, które były uczestnikami jego szkoleń w ciągu ostatnich 10 lat pracy. Podczas warsztatów uczestnicy w oparciu o wsparcie oraz szacunek otwierali się i opowiadali o sytuacjach, jakie napotykały ich w pracy – tym samym stali się niezwykle ważnym źródłem informacji, które pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w rozwoju firmy poprzez motywowanie i budowania zaangażowania pracowników.

Podobne artykuły:

Autor wychodzi na przeciw powszechnemu przekonaniu, że głównym motywatorem do działania członków zespołu jest wysokie wynagrodzenie. W oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę przedstawia metody oraz możliwości, które przyczynią się pozytywnego wpływu na pracowników i chęci osiągania celów biznesowych w firmie – co również wpływa na jej rentowność.

Zarządzanie bez przymusu poprzez motywowanie pracowników

„Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał” to książka napisana zgodnie z ideą zarządzania bez przymusu, którego autor, jak i osoba pisząca tą recenzje jest głębokim zwolennikiem. W treści znajdziemy informacje o tym, dlaczego proaktywni ludzie są siłą organizacji, jaki wpływ na funkcjonowanie firmy ma podejście każdego z członków zespołu. Autor skupia się również na przedstawieniu zalet nawiązywania wartościowych relacji z pracownikami w tym otwartości na opinie osób, zajmujących różne szczeble w strukturze całej organizacji. W książce możemy znaleźć wskazówki, odnośnie usprawnienia procesów działania organizacji w celu zwiększenia ich efektywności oraz doskonalenia również pod kątem zarządzania czasem pracowników (m.in. według filozofii KAIZEN).

Jako że książka ma inspirować przede wszystkim do rozwoju organizacji i pracowników, jej autor przedstawia dlaczego tak ważna w osiąganiu sukcesu organizacji jest zmiana i jak oswoić z nią właścicieli firm, menadżerów oraz pracowników. Przy adaptowaniu tych zmian pomaga zaufanie i szacunek, dzięki którym mamy szansę na umiejętny podział obowiązków pomiędzy pracownikami oraz integrację w wyznaczone cele. Warto pamiętać, że bez utworzenia bezpiecznej przestrzeni i zaufania w relacji z pracownikami nie mamy szans na osiągnięcie ich zaangażowania w pracy. Jak pisze autor: „Ludzie obdarzeni zaufaniem ujawniają nowe pokłady energii, zwiększa się ich pewność siebie, stają się kreatywni, przejmują inicjatywę. Jestem świadkiem takich postaw uczestników warsztatów, którzy za każdym razem zadziwiają mnie kreatywnością”.

Nowoczesne zarządzanie firmą

Biorąc pod uwagę wszechogarniający postęp w XXI wieku autor zwraca również uwagę na innowacyjne metody rozwoju firmy, pokazuje nowoczesne narzędzia wpływające na jakość pracy oraz skuteczne sposoby wdrażania pracowników w wykorzystanie tychże innowacji.

Ważnym elementem książki jest rozdział na temat misji firmy, pokazujący jak zainspirować pracowników do działania bez wykorzystania metody „kija i marchewki”. Jeśli wartości, którymi kieruje się firma pokrywają się z tymi, jakie przedstawiają pracownicy sensu oraz większej motywacji. Te czynniki wpływają na pracę zespołową, która również została dogłębnie ujęta w kolejnym z rozdziałów książki. Przede wszystkim ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy zdrową rywalizacją a współpracą. Duże w tym wypadku znaczenie ma inteligencja i samoświadomość nie tylko jako menadżera, ale również każdego członka zespołu.

Podobne artykuły:

Maciej Sasin przedstawia ideę organizacji przyszłości. Czym jest podejście systemowe? Jakie ma znaczenie w rozwoju firmy? Co możemy przez to osiągnąć? Odpowiedzi na te pytania można odnaleźć w rozdziale na temat projektu rozwoju organizacji z uwzględnieniem narzędzi, które możemy w tym systemie wykorzystać: „Projekt rozwoju organizacji to metodycznie zaplanowany proces uczenia się organizacji, oparty na koncepcji myślenia systemowego”.

Ostatnie rozdziały dotyczą budowanie zdrowej organizacji oraz uczenia w firmie. Przedstawione w nich informacje dotyczą również błędów, jakie mogą doprowadzić do upadku firm. W tym rozdziale przedstawione są między innymi typy postaw pracowników ukazane są ze względu zaangażowanie, ale również z przymrużeniem oka.

To jeszcze nie wszystko

W mojej recenzji przedstawiłam wiele tematów oraz rozdziałów, które można znaleźć w książce jednak to nie wszystko. Z miłym zaskoczeniem przyznam, że to szerokie źródło wiedzy, z którego może skorzystać szef, menadżer, pracownik oraz osoba interesująca się rozwojem organizacji oraz zarządzaniem. Publikacja obowiązkowa dla tych, którym zależy na rozwoju firmy oraz sięganiu do nowoczesnych metod zarządzania, poprzez motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników. 

Akademia Rozwoju Kompetencji Magdalena Więcek